Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet
 Aktuality

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020


 Domov mládeže

Základní informace

 Statut školského  zařízení: Domov mládeže – součást Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
 Adresa: Jičínská 1025, Mladá Boleslav
 Kapacita: 192 lůžka (24 pro dívky, ostatní pro chlapce) třílůžkové pokoje první kategorie
 Stravování: ve vlastní školní jídelně; je podmínkou pro ubytování žáka (žákyně)
 Platby: a) ubytování = 1.440 Kč za lůžko měsíčně
b) stravování
        - polodenní (snídaně a večeře) = 57 Kč / den
        - celodenní (snídaně, oběd, večeře) = 90 Kč / den
 Aktivity pro
 ubytované žáky:
sportovní činnost (tělocvična, posilovna – v objektu DM) knihovna DM; klubovny DM - dle nabízených aktivit

 Veškeré informace zájemcům rádi sdělíme v době od neděle 18:00 h do pátku 14:00 h.


Ubytování na DM v rámci hospodářské (doplňkové) činnosti
Kontakty

 Domov mládeže SOŠ a SOU
 Jičínská 1025
 293 01 Mladá Boleslav

 Vychovatelna:   telefon: 326 336 209, 606 083 314  
 Vedoucí vychovatelka:   Slivková Naděžda, Bc.   telefon: 734 335 048
 Vychovatelé:   Kovanda Ladislav
Macela Petr
Mazačová Marie
Neprašová Jiřina
Nitrayová Věra, Mgr.
Průšová Jitka, Mgr.
Trunečková Hana
 Bezpečnostní technici:   Bartoňová Věra
Nitray Jozef
Šulc František


Legislativa domova mládeže - soubory ke stažení ve formátu .pdf

 Školní vzdělávací program DM

 Vnitřní řád DM

 Sankční řád DM

 Úplata za ubytování v DM

 Provozní řád DMZřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR