Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Čtvrtek 09. 11. 2017
08:30 – 16:00 hod
+ Výstava studijních a učebních oborů pro šk.r.. 2018/2019

Pátek 01. 12. 2017
08:00 – 16:00 hod
+ Oslavy 65 let školy

Sobota 02. 12. 2017
08:00 – 14:00 hod
+Oslavy 65 let školy

Středa 07. 02. 2018
12:00 – 17:00 hod

Lze nás navštívit i v jiném termínu po předchozí domluvě na 326 330 491.

 Maturitní zkoušky

 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018

 HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2017/2018

 OBHAJOBA MATURITNÍCH PROJEKTŮ 2017/2018

 PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 2017/2018

 Maturita 2017/2018

 Dokumenty

 Četba - Školní kánon titulů

Maturita od školního roku 2015-2016

 Maturitní projekt

Žáci čtvrtých ročníků maturitních oborů, druhých ročníků denního nástavbového studia zpracovávají žákovské projekty, které potom prezentují před zkušební komisí a ostatními žáky.

Účelem žákovských projektů je využití získaných vědomostí a dovedností v praxi. Žáci při realizaci projektu řeší individuálně či skupinově problémové situace, navazují kontakty s úřady, firmami, získávají informace v knihovnách, na Internetu, vyrábí učební pomůcky pro školu, navrhují a realizují různé výrobky, zpracovávají dokumentaci, zakládají fiktivní firmy atd.Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav