Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Čtvrtek 09.11.2017
09:00 – 16:00 hod
+ burza středních škol

Pátek 01.12.2017
08:00 – 16:00 hod
+ Oslavy 65

Sobota 02.12.2017
08:00 – 14:00 hod
+Oslavy 65

Středa 07.02.2018
12:00 – 17:00 hod

Lze nás navštívit i v jiném termínu po předchozí domluvě na 326 330 491.

 Maturitní zkoušky

 Maturita 2018

 Maturita 2017

 ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 - podzim

 HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2016/2017 - podzim

 OBHAJOBA MATURITNÍCH PROJEKTŮ 2016/2017 - podzim

 Dokumenty

 Četba - Školní kánon titulů

Maturita od školního roku 2015-2016

 Maturitní projekt

Žáci čtvrtých ročníků maturitních oborů, druhých ročníků denního nástavbového studia zpracovávají žákovské projekty, které potom prezentují před zkušební komisí a ostatními žáky.

Účelem žákovských projektů je využití získaných vědomostí a dovedností v praxi. Žáci při realizaci projektu řeší individuálně či skupinově problémové situace, navazují kontakty s úřady, firmami, získávají informace v knihovnách, na Internetu, vyrábí učební pomůcky pro školu, navrhují a realizují různé výrobky, zpracovávají dokumentaci, zakládají fiktivní firmy atd.Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav