SOS a SOU Mladá BoleslavNEPŘEHLÉDNĚTE
Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků se koná 27.6.2016
od 15 hodin v budově DM.