Všem žákům školy přejeme úspěšný školní rok 2023-2024.

Vážení rodiče, milí žáci,

pomalu se blíží konec 1. pololetí školního roku, a tak mi dovolte krátce zrekapitulovat, co se v oblasti primární prevence prozatím podařilo uskutečnit.

Nejdůležitější akcí byl beze sporu preventivní program, který v naší škole realizovala organizace Nevypusť Duši, z.s. Pěti workshopů se zúčastnily 1. a 2. ročníky maturitních oborů. Během interaktivního programu si žáci osvojili zásady duševní hygieny, vyslechli praktické rady z oblasti duševního zdraví a vyzkoušeli si prakticky různé techniky, které jim mohou pomoci zvládat případný školní stres.

Většina žáků i pedagogů preventivní akci pozitivně hodnotila a shodla se na tom, že téma duševního zdraví je obzvlášť v této nelehké době velmi aktuální. (Pro úplnost přikládám také několik fotografií, které byly při workshopu pořízené a dokumentují některé aktivity.)

A co nás dalšího čeká v následujícím období?

  • Připravujeme preventivní akci s forenzními psychology z Věznice Jiřice, spojenou s besedou s odsouzenými.
  • Žáci 1. až 3. ročníků se zúčastní vzdělávacího pořadu o holokaustu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“, který bude uváděn v DK Mladá Boleslav 1.3.2022.
  • Pro žáky učebních oborů chceme zrealizovat preventivní program s členem Policie ČR, který se bude týkat právní odpovědnosti za delikty.
  • V závěru školního roku bychom se pak rádi vrátili k projektovým dnům, které budou zaměřeny na vybrané sociálně nežádoucí jevy.

Dana Balounová
školní metodik prevence

foto
foto
foto
foto

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete