Všem žákům školy přejeme úspěšné vzdělávání v čase adventním!

Informace pro veřejnost

V příloze je umístěna aktuální informace MŠMT o provozu škol a školských zařízení od pondělí 07.12.2020.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V souladu s aktuální legislativou vyhlašuje ředitel školy dny 21.12.2020 a 22.12.2020 volnými dny pro žáky školy (tzv. "ředitelské volno").  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost - BURZY ŠKOL

S ohledem na aktuální epidemiologickoiu situaci v ČR (a tedy k nemožnosti pořádat prezenčně Dny otevřených dveří) oznamuje vedení školy, že se naše škola zúčastní následujících online burz škol:
09.12.2020 -  požadatel: Nymburk
11.12.2020 -  pořadatel: Jičín
14.12.2020 -  pořadatel: Mladá Boleslav
Uvedené burzy škol se uskuteční v uvedené dny vždy v době od 08:00 - 12:00 h a v době  od 18:00 - 21:00 h.
Přihlásit se na burzu (a tím získat informace o škole) lze ZDE.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro maturanty

V příloze je zveřejněn MATURITNÍ ZPRAVODAJ č. 53, v němž jsou maturantům poskytnuty základní informace o MZ 2021.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro veřejnost

Na den 5. prosince 2020 avizovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ naší školy se neuskuteční z důvodu aktuální epidemiologické situace. Veřejnost tak může získat informace o škole na našem webu nebo elektronickou komunikací či telefonicky. Pokud epidemiologická situace dovolí, mohou si zájemci o vzdělávání na naší škole dohodnout termín individuální návštěvy školy. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Školní Občasník č.1

Školní Občasník č.1

0bčasník Vás zve mezi nás příspěvkem, přečtením, sdílením, ... Z obsahu vybíráme: Pozitiva dnešní doby, My way, Kresba, Tajenka i Adventní sbírka.

Zobrazit více
Občasník 1

Informace pro žáky ubytované na Domově mládeže SOŠ a SOU MB

Ubytování na DM naší školy bude opět zpřístupněno v úterý dne 24.11.2020 od 18:00 h, a to žákům, kteří se od 25.11.2020 zúčastní prezenční formy vzdělávání, tj. žákům závěrečných ročníků a všem žákům, kteří se budou prezenčně vzdělávat v praktickém vyučování. Předem žádám všechny dotyčné žáky, aby se v rámci ubytování chovali zodpovědně a aby dodržovali tzv. DESATERO (viz jarní období).  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace o dalším průběhu vzdělávání

V kontextu s aktuální epidemiologickou situací zveřejňuje vedení školy následující informace:
INF 01: Od středy 25.11.2020 se budou vzdělávat prezenční formou:
a) žáci závěrečných ročníků vzdělávání,
b) ostatní žáci školy pouze v praktickém vyučování v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání.
INF 02: Ostatní žáci školy budou nadále vzděláváni distančně v souladu s rozvrhem hodin, který platí pro prezenční formu vzdělávání. Obdobně budou vzděláváni v teoretických předmětech i žáci, kteří se v souladu s INF 01 zúčastní prezenční výuky v praktickém vyučování.
INF 03: Školní stravování bude v provozu od středy 25.11.2020.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Třídní schůzky - informace pro zákonné zástupce

S ohledem na aktuální situaci v ČR (a tedy ve vzdělávání žáků) se TŘÍDNÍ SCHŮZKY uskuteční prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI. Dne 19.11.2020 zveřejní třídní učitelé podrobnější informace pro své třídy.

Zobrazit více

Informace pro maturanty

V sekci MATURITNÍ ZKOUŠKY byly zveřejněny aktuální informace, které se týkají způsobu přihlašování maturantů k jarnímu termínu konání MZ 2021.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

Den otevřených dveří naší školy se uskuteční online formou ve čtvrtek dne 05.11.2020. Podrobnější informace budou zveřejněny následně.

Zobrazit více

Upřesňující informace - distanční vzdělávání

INF 01 ze dne 13.10.2020 je doplněna o skutečnost, že se nekonají ani plánované PRAXE v externích organizacích a firmách.

Zobrazit více

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Plné znění dokumentu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.09.2020.

Zobrazit více
Příloha

Informace - provoz školy

 • INF 01: Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12.10.2020 je s účinností od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků školy na vzdělávání ve škole.
 • INF 02: Domov mládeže bude uzavřen rovněž dnem 14.10.2020.
 • INF 03: Uvedená opatření jsou účinná do 01.11.2020 do 23:59 h.
Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Dne 02.10.2020 avizovaný termín distanční formy vzdělávání je aktuálně upraven na období od 12.10.2020 do 23.10.2020. Ostatní uvedené informace jsou nadále platné.

Zobrazit více

Opatření MŠMT

Dny 26.10. a 27.10.2020 jsou stanoveny pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako VOLNÉ DNY.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy - distanční forma vzdělávání

 1. Avizovaná distanční forma vzdělávání (DiFV) se v období od 05.10.2020 do 16.10.2020 uskuteční podle stabilního rozvrhu hodin, který platí pro prezenční formu vzdělávání (PrFV). Všichni učitelé budou své žáky distančně vzdělávat (Meet, zasílání studijních materiálů či úkolů, zkoušení) ve svém předmětu právě v době, kdy by měli tyto žáky vzdělávat prezenčně.
 2. Všichni učitelé budou při DiFV s žáky komunikovat výhradně prostřednictvím stanovené platformy - GOOGLE CLASSROOM a BAKALÁŘI. Je doporučeno aspoň jednou týdně kontaktovat žáky v každém předmětu formou Meet (= "videovýuka"), pokud k tomu mají strany technické podmínky.
 3. Praktické vyučování a odborný výcvik budou probíhat nadále prezenční formou následovně:
  1. Odborná praxe žáků 2.B se uskuteční dne 05.10.2020.
  2. Odborná praxe žáků 4.A se uskuteční od 12.10.2020.
  3. Odborná praxe žáků 2.A (07.10.-09.10.2020) je zrušena.
  4. Praktická cvičení žáků tříd 3.B a 4.B v dílnách školy je zrušena; bude stanoven náhradní výukový program.
  5. Praktická výuka RMV (= jízdy) bude realizována dle plánu.
  6. Výuka ODV bude probíhat v souladu s rozvrhem hodin PrFV a bude zahajována v 08:00 h.
  7. Výuka ODV u třídy 1.F se uskuteční v úplném týdnu rozvrhové verze "S"; v týdnu "L" budou žáci vzděláváni distančně.
Zobrazit více

Obecná informace

V souladu s opatřením MZ ČR bude vzdělávání (výuka) žáků naší školy probíhat v období od 05.10.2020 do 16.10.2020 distanční formou s výjimkou odborného výcviku a praktického vyučování, které budou probíhat standardní prezenční formou. Další informace zveřejníme následně.

Zobrazit více

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete