Všem žákům a přátelům naší školy přejeme klidné a pohodové prázdninové dny. 

Informace MŠMT

V příloze je umístěn dokument MŠMT "INFORMACE K PROVOZU ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 1. SRPNA 2021 A DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE".  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro maturanty

Připomínáme dotyčným maturantům, že přihlášky k podzimnímu termínu MZ je nutné podat v termínu do 23.07.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Důležitá informace MŠMT nejen pro žáky školy

V příloze je umístěna informace MŠMT, jejímž obsahem je REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V příloze je umístěn dokument MŠMT "INFORMACE PRO ŠKOLY - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A REŽIM ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022". Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V příloze je umístěn rámcový harmonogram opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu, které se uskuteční ve dnech 26.08. a 27.08. 2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu a jejich zákonné zástupce

Informujeme tímto případné další uchazeče o přijetí ke vzdělávání o nenaplněných kapacitách v oborech Technické lyceum, Mechanizace a služby a Podnikání. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

Maturantům, kteří se zúčastní mimořádného termínu MZ 2021, byly dne 18.06.2021  prostřednictvím CERMATU vygenerovány a elektronicky zaslány pozvánky s podrobnými pokyny a informacemi (včetně místa konání = spádová škola). Pozvánky jsou v listinné podobě k dispozici na ředitelství školy a žáci si je zde mohou osobně vyzvednout. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace k přijímacímu řízení

V sekci "PRO UCHAZEČE - Přijímací řízení" byly zveřejněny celkové výsledné seznamy uchazečů o přijetí do maturitních oborů po vykonání přijímacích zkoušek v náhradním termínu. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Výběrové řízení na pracovní pozici učitel(ka)

V příloze je umístěn dokument, kterým ředitel školy vyhlašuje aktualizované výběrové řízení na pracovní pozici UČITEL(KA). RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Skvělý úspěch žákyně naší školy

Žákyně Kája Bodzková (3.L) se aktivně zapojila do výtvarné soutěže "Čímtačára" na téma BLUDIŠTĚ. A ptáte se, jak se v kategorii středních škol bez uměleckého zaměření mezi 150 soutěžními pracemi umístila? NA PRVNÍM MÍSTĚ! Přidáváme tedy velkou gratulaci k osobnímu úspěchu a samozřejmě velké poděkování za reprezentaci naší školy. Mgr. Marcela Ernestová

Zobrazit více

Informace k přijímacímu řízení

Ředitelství školy zveřejňuje následující informaci: V rámci 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021 jsou všechny kapacity učebních oborů zcela naplněny, tedy 2. kolo PŘ nebude vyhlášeno.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

Připomínáme touto cestou opakovaně  následující informaci: Žáci, kteří neuspěli u praktické části MZ 2021, mohou požádat písemně ředitele školy o mimořádný termín opravné zkoušky, a to nejpozději do třech pracovních dnů ode dne, kdy se o výsledku zkoušky dozvěděli.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečného ročníku učebních oborů

Ve webové sekci "PRO ŽÁKY - Závěrečné zkoušky" byly aktuálně umístěny informace k ORGANIZACI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021 na naší škole.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Výběrové řízení na pracovní pozici vychovatel(ka)

V příloze zveřejňuje ředitel školy informace k výběrovému řízení na pracovní pozici VYCHOVATEL(KA). RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V příloze naleznete "Informaci MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 08.06.2021". Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro přijaté žáky a jejich zákonné zástupce

V příloze jsou umístěny informace pro nové žáky školy (v rámci přijímacího řízení 2021) a jejich zákonné zástupce. Obsah dokumentu tvoří: a) INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ; b) Informace o ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ; c) PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V příloze naleznete aktuální "Informaci MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 01.06.2021". RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky závěrečného ročníku učebních oborů

ZDE naleznete informaci o zajímavé pracovní nabídce. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Výzkumný projekt pro žáky školy

Žádám zdvořile žáky školy o vstřícnost ve formě zapojení do výzkumného projektu FF UP Olomouc - viz ZDE. Předem děkuji za pochopení. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu a jejich zákonné zástupce

Uchazeči o přijetí ke studiu, kteří absolvují přijímací zkoušky v náhradním termínu (02.06. a 03.06.2021), mají za povinnost předložit před konáním této zkoušky protokol o výsledku testu na Covid-19. Tento protokol vystaví žáku příslušná základní škola.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je k dispozici "Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 31.05.2021". RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

Výsledky všech uchazečů o přijetí ke vzdělávání (studiu) pro školní rok 2021-2022  v 1. kole PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021 jsou zveřejněny v sekci PRO UCHAZEČE v části Přijímací řízení. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky

S účinností od 24.05.2021 bude školní stravování v provozně běžném režimu (s ohledem na epidemiologická opatření). Všichni žáci, kteří byli přihlášeni k odběru stravy v září 2020, jsou tak opětovně k tomuto odběru přihlášeni. Pokud žák o odběr stravy zájem nemá, musí tuto skutečnost oznámit včas M. Heřmanové, vedoucí školního stravování. Žáci ubytovaní na DM situaci řeší prostřednictvím vychovatelů DM. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

S ohledem na konání DT v rámci MZ 2021 bude organizace výuky v týdnu od 24.05.2021 probíhat následovně:
a) Žáci studijních oborů (vyjma 4. roč. + 2.NA) budou ve dnech 24.05. a 25.05.2021 vzděláváni distančně. Od 26.05.2021 bude jejich vzdělávání probíhat prezenčně.
b) Žáci učebních oborů budou od 24.05.2021 vzděláváni prezenčně.
c) Veškerá uvedená výuka se uskuteční v souladu s aktuálním rozvrhem hodin platným pro prezenční formu vzdělávání.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

V příloze je umístěna informace společnosti SCIO, která je určena letošním maturantům.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace MŠMT

V příloze je zveřejněna "Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 24.05.2021". Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky závěrečných ročníků

Slavnostní vyřazení absolventů naší školy je plánováno na středu 30.06.2021 (od 14:00 h) ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi. Vlastní uskutečnění a průběh tohoto aktu budou závislé na aktuální epidemiologické situaci v ČR. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je umístěna informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 17.05.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Zadání pro žáky závěrečných ročníků

Žádám tímto zdvořile žáky závěrečných ročníků maturitního i učňovského studia, aby v termínu do 31.05.2021 vyplnili přiložený anonymní elektronický dotazník - viz DOTAZNÍK. Předem děkuji za pochopení a vstřícnost. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je umístěna informace MŠMT k zajištění provozu škol a školských zařízení od 10.05.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

V příloze je umístěna aktuální informace MŠMT k přijímacímu řízení 2021.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Výsledky přijímacího řízení v případě, že uchazeč bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, budou zveřejněny až 16.06.2021.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky závěrečného ročníku učňovských oborů

Teoretická výuka žáků 3. ročníku učebních oborů bude ukončena dnem 28.05.2021. V období od 31.05. do 17.06.2021 bude probíhat již pouze praktická výuka formou ODV. Klasifikace žáků bude uzavřena ke dni 14.06.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je umístěna informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.05.2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

V příloze je zveřejněn MATURITNÍ ZPRAVODAJ, ve kterém jsou shrnuty informace k maturitní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

V přiloženém dokumentu je formou dodatku k Opatření obecné povahy ze dne 15.03.2021 poskytnuta informace MŠMT pro maturitní zkoušky 2021 - konkrétně pak o navýšení počtu opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek. Vedení školy tímto zveřejněním plní oznamovací povinnost a doporučuje letošním maturantům věnovat textu sdělení pozornost. RNDr, Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace MŠMT

V příloze je k dispozici informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 03.05.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

Pro letošní maturanty z předmětu MATEMATIKA přikládáme odkaz na MATURITNÍ ZPRAVODAJ - viz ZDE. JŠ, v.r.

Zobrazit více

Hlasování ve výtvarné soutěži

V přiloženém odkaze - viz ZDE - je umístěna anketa k výtvarné soutěži, které se účastní také Karolína Bodzková, žákyně naší školy. Prosíme tímto žáky školy i veřejnost o zapojení do hodnocení. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V kontextu s aktuálními pokyny MŠMT bude v období od. 26.04. do 30.04.2021 probíhat vzdělávání žáků následovně:
a) Distanční formou bude nadále pokračovat vzdělávání v oblasti teoretických předmětů.
b) Prezenční formou budou vzděláváni žáci všech ročníků v předmětech Odborný výcvik a Praxe. Pokyny získají žáci prostřednictvím prgramu BAKALÁŘI.
Veškerá výuka bude probíhat v souladu s rozvrhem hodin.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V kontextu s aktuální situací ve vzdělávání obnoví stravovací úsek naší školy dne 26.04.2021 svoji činnost. Žádám tímto žáky školy, kteří budou v této době vzděláváni prezenčně, aby svůj zájem o poskytnutí oběda ve školní jídelně oznámili neprodleně M. Heřmanové, vedoucí školního stravování. Využít lze také www.strava.cz. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky ubytované na DM

Žákům ubytovaným na DM sděluje vedení školy následující informaci: Od 26.04.2021 aktuálně fyzicky ubytovaní žáci na DM jsou automaticky přihlášeni také ke stravování (snídaně + večeře; žáci naší školy navíc i oběd). Pokud žák ubytování přeruší (a tedy zruší i odběr stravy), je v jeho vlastním zájmu tuto skutečnost neprodleně oznámit vychovatelům.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je zveřejněna důležitá informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 26.04.2021.  Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V příloze je umístěna povinná informace o zpracování a ukládání osobních údajů žáků školy. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 19.04. do 23.04.2021 budou žáci školy nadále vzděláváni distančně podle rozvrhu hodin prezenční formy vzudělávání - varianta S. Současně bude formou konzultací (skupiny max. 6 žáků) probíhat vzdělávání v ODBORNÉM VÝCVIKU - viz informace poskytnuté vedením školy prostřednictvím programu BAKALÁŘI. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu a jejich zákonné zástupce

S ohledem na aktuální legislativní rámec přijímacího řízení oznamuje ředitelství školy následující informaci: Pokud uchazeč bude absolvovat přijímací zkoušku, je jeho povinností předložit v den konání a před touto zkouškou potvrzení o negativitě na Covid - 19. Toto potvrzení vystaví žáku příslušná základní škola. V opačném případě nebude uchazeči umožněno konání přijímací zkoušky. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je umístěn dokument "Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020-2021."  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

V sekci PRO UCHAZEČE -  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a také v příloze tohoto sdělení jsou zveřejněny seznamy uchazečů o přijetí do učebních oborů podle získaných bodů dle kritérií přijímacího řízení. RNDr. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 12.04. do 16.04.2021 bude výuka (mimo RMV) žáků probíhat nadále distanční formou dle rozvrhu hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Organizace výuky od 19.04.2021 bude obsahem následujících dalších sdělení a pokynů (v týdnu od 12.04.2021). Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace MŠMT

V příloze je umístěn dokument "Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání". Informace obsahuje také odkazy na problematiku testování ve školách. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V následujících dnech budou postupně zveřejňovány informace, které budou konkretizovat podmínky vzdělávání v následujícím období. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Radostná informace

Blahopřeji tímto Janu Davidu Sládkovi (2.A) k úžasnému druhému místu v celostátním finále "Mistrovství ČR ve zpracování textů 2021 online"  v kategorii "Pětiminutový anglický opis s penalizací 25 - střední školy" a tímto mu současně děkuji za vzornou propagaci naší školy. Rovněž děkuji kolegyním Evě Gapkové a Martě Králové za přípravu všech žáků na krajské i celostátní kolo uvedené soutěže. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V období od 06.04. do 09.04.2021 budou žáci školy vzděláváni nadále distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

ZDE naleznou zájemci o pohybové aktivity zajímavou aktuální informaci. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Nový Občasník

V příloze zveřejňujeme nové (velikonoční) číslo Občasníku. Současně připojuji poděkování všem tvůrcům tohoto zdařilého "dílka". Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Čtení pro maturanty, kterým se nechce maturovat

ZDE je odkaz na článek ČTK, který doporučuji k přečtení letošním maturantům, kterým by se líbila "úřednická" maturita. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

V příloze je k dispozici sdělení MŠMT o kritériích hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také v období od 29.03. do 31.03.2021 budou žáci školy vzděláváni distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenčního vzdělávání - varianta L. Na den 01.04.2021 připadají velikonoční prázdniny a pátek 02.04.2021 je dnem státního svátku. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

"Otevřený dopis" některým žákům školy

Upozorňuji tímto důrazně ty žáky třídy 4.B, kteří ignorují na školním webu průběžně zveřejňované aktuální informace, jejichž cílem je poskytnutí přesného informačního servisu v souvislosti s ukončováním studia maturitní zkouškou, na nutnost změny osobního postoje ke škole a svému vzdělávání. Do skupiny těchto informací patří mimo jiné i dlouhodobě avizované povinnosti a úkoly vzhledem k maturitním projektům.

Takže stručně a krátce: a) Všechny potřebné informace byly školou poskytnuty; b) Váš úspěch či neúspěch závisí výrazně na osobní odpovědnosti každého z vás. Zejména pak v dnešní složité době. Pokud je vám význam slova "ignorace" bližší než u sousloví "osobní zodpovědnost", není to problém školy, vůči které se občas chováte i arogantně.

Přeji vám všem pevné zdraví a věřím v pochopení těchto řádků, které se mi nepsaly lehce.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r. 

Zobrazit více

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

V příloze jsou zveřejněny zaktualizované informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2021 na naší škole.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 22.03. do 26.03.2021 budou všichni žáci školy nadále vzděláváni distančně podle rozvrhu hodin prezenční formy vzdělávání -  varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro maturanty

Česká televize připravila cyklus pomocných videí pro maturanty - viz ZDE. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro maturanty

Vedení školy zveřejňuje s ohledem na aktuální pokyny MŠMT následující informace:

INF 1: V příloze tohoto sdělení jsou umístěny následující dokumenty:
a) Informace o základních zásadních změnách ve skladbě maturitních zkoušek 2021,
b) Harmonogram MZ 2021 na naší škole,
c) NÁVRATKA.
Žádáme všechny maturanty o pečlivé prostudování těchto dokumentů a o splnění uvedených požadavků.

INF 2: Termín pro uzavření klasifikace maturantů za 2. pololetí je stanoven na 12.05.2021.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

V příloze je zveřejněn dokument MŠMT "DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021".
Aktuální  informace k organizaci MZ 2021 na naší škole budou zveřejněny následně, nejpozději dnem 15.03.2021.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

ZDE je umístěna aktuální informace o změně termínu přijímacích zkoušek na střední školy.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

S ohledem na počet doručených přihlášek ke vzdělávání (studiu) na naší škole potvrzujeme tu skutečnost, že přijímací zkoušky se uskuteční do všech oborů vzdělání (Technické lyceum; Veřejnosprávní činnost; Mechanizace a služby; Podnikání) podle aktuálních pokynů MŠMT. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V období od 08.03. do 12.03.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni nadále distanční formou podle rozvrhu hodin - varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

Od středy 03.03.2021 bude zpřístupněna databáze pro vkládání maturitních projektů. Přístupové údaje zůstávají stejné jako při přihlašování projektů.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

V příloze je zveřejněna informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27.02.2021 do 21.03.2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 01.03. do 05.03.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni nadále distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečných ročníků

V příloze je umístěn HARMONOGRAM KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠEK ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ. Jedná se o zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné; oba druhy zkoušek se uskuteční komisionální formou. Uvedený harmonogram byl zpracován na základě žádostí žáků a je závazný pro všechny žáky. S ohledem na GDPR nejsou uvedena příjmení žáků, ale pouze studijní třídy. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také v období od 22.02. do 26.02.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky ubytované na DM

S ohledem na avizovaný (byť s otazníkem...) návrat žáků závěrečných ročníků do prezenční formy vzdělávání byly všem žákům, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže naší školy, zálohově účtovány platby za měsíc březen. Podle skutečného stavu pak bude následně provedeno vyúčtování. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

S ohledem na právní rámec vzdělávání v aktuálním období prodloužil ředitel školy všem žákům školy, kteří jsou uvolněni (úplně či částečně) z výuky předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA pro 1. pololetí školního roku 2020-2021, účinnost tohoto uvolnění i na období 2. pololetí aktuálního školního roku. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

S ohledem na strukturu maturitní zkoušky 2021 z ČJL a CIJ  bude výsledná známka maturanta v profilové části této zkoušky určena klasifikací pouze z ústní části v souladu se zveřejněnými pravidly hodnocení. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Po jarních prázdninách, tedy v období od 15.02. do 19.02.2021, bude vzdělávání žáků probíhat nadále distanční formou - v souladu s variantou L stabilního rozvrhu hodin. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace od ČŠI pro letošní maturanty

V příloze je umístěn dopis ČŠI, který je určený letošním maturantům.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

INF 01: V příloze je NÁVRATKA, která se týká žáků, kteří nemají úspěšně ukončené vzdělávání v 1. pololetí školního roku 2020 - 2021.

INF 02: Připomínáme všem letošním  maturantům povinnost odevzdat ve stanoveném termínu KÁNON ČETBY PRO KONÁNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY. Dokument bude napsán čitelně (nejlépe na počítači) a musí být žákem podepsán a doručen do školy jeho originál - osobně nebo poštou nebo datovou schránkou nebo vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy (Jičínská 762).

INF 03: Všem letošním maturantům připomínáme, že se nenápadně blíží termín pro odevzdání MATURITNÍHO PROJEKTU. Na podzim  zveřejněná pravidla pro tuto práci se nezměnila.
Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky závěrečného ročníku učňovských oborů

V příloze je NÁVRATKA s pokyny pro ty žáky učňovských oborů, kteří neprospěli nebo nebyli hodnoceni v 1. pololetí školního roku 2020-2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

INF 01: Ve dnech 01.02. - 05.02.2021 budou všichni žáci školy nadále vzděláváni distančně, a to podle rozvrhu hodin pro prezenční formu vzdělávání - varianta L.
INF 02: Ve dnech 08.02. - 12.02.2021 jsou v regionu Mladá Boleslav jarní prázdniny

Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečných ročníků

Ředitelství školy zveřejňuje následující informace pro žáky závěrečných ročníků (4. ročník - maturanti; 3. ročník - učňové; 2. NA):
INF 01: Vzdělávání žáků (při distanční i prezenční formě) bude také ve 2. pololetí aktuálně probíhat v souladu s aktuálním rozvrhem hodin. Znamená to, že všichni žáci budou vzděláváni ve všech vyučovacích předmětech.
INF 02: Rozsah učiva v nematuritních předmětech či v předmětech, které nejsou součástí požadavků k ZZ, bude odpovídajícím způsobem upraven. Tato úprava je plně v kompetenci příslušných vyučujících.
INF 03: Dle sdělení MŠMT budou k MZ či ZZ připuštěni pouze ti žáci, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020 - 2021.
INF 04: Žákům studijního oboru, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí klasifikováni nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný", bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou komisionální zkoušku v termínu do konce března 2021.
INF 05: Žákům učebních oborů, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí klasifikováni nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný", bude umožněno vykonat zkoušku v náhradním termínu nebo opravnou komisionální zkoušku v termínu do konce května 2021.
INF 06: Součástí MZ nebude písemná práce z Českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka.
INF 07: Další informace k průběhu vzdělávání ve  2. pololetí, k přípravám žáků na MZ a ZZ a k průběhu těchto zkoušek budou ředitelstvím školy aktuálně zveřejňovány.
Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Pololetní klasifikace

Vážení rodiče a žáci,
dnes končí první pololetí. Přehled pololetní klasifikace žáka je dostupný online přes systém Bakaláři. Pokud by se Vám nedařilo přehled najít, nahlédněte do připojeného návodu, který připravili tvůrci systému. Výpis klasifikace v listinné podobě bude žákům předán po jejich návratu do školy. Josef Lhoťan, Správa IT

Zobrazit více
Návod na přístup k pololetní klasifikaci

Informace pro veřejnost

Na základě platné aktuální legislativy zveřejňujeme kompletní základní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také ve dnech 25.01. -  28.01.2021 budou žáci školy vzdělávání distanční formou podle rozvrhu hodin "varianta S". Pátek 29.01.2021 je dnem pololetních prázdnin. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Dotazník pro žáky školy

Žádám laskavě všechny žáky naší školy o vyplnění anonymního  dotazníku, který je umístěn ZDE. Výsledky tohoto dotazníkové šetření mohou pomoci jako podklad pro zlepšení podmínek žáků regionu MB při jejich vzdělávání (studiu) na střední škole. Předem děkuji jménem zadavatele za pochopení a vstřícnost. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Stávající distanční forma vzdělávání žáků školy bude nadále pokračovat také v týdnu od 18.01.2021. Žáci budou vzděláváni podle rozvrhu hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V týdnu od 11.01. do 15.01.2021 bude vzdělávání žáků školy probíhat nadále distanční formou ve variantě rozvrhu hodin pro týden S u prezenční formy vzdělávání. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky ubytované na DM

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci mohou ubytovaní žáci navštívit individuálně DM pouze za účelem odnesení osobních předmětů, potřebných k distanční formě vzdělávání, v pracovní dny v době od 08:00 h do 13:00 h. Samozřejmostí je dodržování všech hygienických opatření. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Školní Občasník č.2

Školní Občasník č.2

Do nového roku vás uvede další číslo našeho školního občasníku. Tentokrát na téma Vánoce.

Zobrazit více
Vánoční číslo

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V prosinci 2020 byla provedena aktualizace Školního řádu a Klasifikačního řádu naší školy. Aktualizace se týká distanční formy vzdělávání (viz ŠkŘ  - Článek 12) a hodnocení výsledků vzdělávání v této formě (viz KlŘ -  Článek 11, část D6). Žádám tímto zdvořile všechny žáky školy a jejich zákonné zástupce, aby se s uvedenými změnami včas seznámili a předešli tak případným neshodám v souvislosti s blížícím se závěrem 1. pololetí aktuálního školního roku. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy a pro veřejnost

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23.12.2020 (č. 1377) o přijetí krizového opatření bude v týdnu od 04.01.2021 do 08.01.2021 probíhat vzdělávání všech žáků naší školy distanční formou. Neuskuteční se tedy ani plánované praktické vyučování (PRAXE). RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy i pro veřejnost

Na základě rozhodnutí MŠMT byly dny 21.12. a 22.12.2020 vyhlášeny volnými dny pro žáky školy. Touto informací je zrušena platnost informace ředitele školy (ze dne 01.12.2020) o přiznání "ředitelského volna" pro žáky školy právě na tyto uvedené dny.  Navazující vánoční prázdniny (od 23.12.2020) končí dnem 03.01.2021. Výuka do 18.12.2020 proběhne v aktuálním režimu, který odpovídá 3. stupni PES. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro maturanty v jarním termínu 2021

Vedení školy zveřejňuje HARMONOGRAM MZ 2021.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

V příloze je umístěna aktuální informace MŠMT o provozu škol a školských zařízení od pondělí 07.12.2020.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V souladu s aktuální legislativou vyhlašuje ředitel školy dny 21.12.2020 a 22.12.2020 volnými dny pro žáky školy (tzv. "ředitelské volno").  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost - BURZY ŠKOL

S ohledem na aktuální epidemiologickoiu situaci v ČR (a tedy k nemožnosti pořádat prezenčně Dny otevřených dveří) oznamuje vedení školy, že se naše škola zúčastní následujících online burz škol:
09.12.2020 -  požadatel: Nymburk
11.12.2020 -  pořadatel: Jičín
14.12.2020 -  pořadatel: Mladá Boleslav
Uvedené burzy škol se uskuteční v uvedené dny vždy v době od 08:00 - 12:00 h a v době  od 18:00 - 21:00 h.
Přihlásit se na burzu (a tím získat informace o škole) lze ZDE.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro maturanty

V příloze je zveřejněn MATURITNÍ ZPRAVODAJ č. 53, v němž jsou maturantům poskytnuty základní informace o MZ 2021.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro veřejnost

Na den 5. prosince 2020 avizovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ naší školy se neuskuteční z důvodu aktuální epidemiologické situace. Veřejnost tak může získat informace o škole na našem webu nebo elektronickou komunikací či telefonicky. Pokud epidemiologická situace dovolí, mohou si zájemci o vzdělávání na naší škole dohodnout termín individuální návštěvy školy. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Školní Občasník č.1

Školní Občasník č.1

0bčasník Vás zve mezi nás příspěvkem, přečtením, sdílením, ... Z obsahu vybíráme: Pozitiva dnešní doby, My way, Kresba, Tajenka i Adventní sbírka.

Zobrazit více
Občasník 1

Informace pro žáky ubytované na Domově mládeže SOŠ a SOU MB

Ubytování na DM naší školy bude opět zpřístupněno v úterý dne 24.11.2020 od 18:00 h, a to žákům, kteří se od 25.11.2020 zúčastní prezenční formy vzdělávání, tj. žákům závěrečných ročníků a všem žákům, kteří se budou prezenčně vzdělávat v praktickém vyučování. Předem žádám všechny dotyčné žáky, aby se v rámci ubytování chovali zodpovědně a aby dodržovali tzv. DESATERO (viz jarní období).  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace o dalším průběhu vzdělávání

V kontextu s aktuální epidemiologickou situací zveřejňuje vedení školy následující informace:
INF 01: Od středy 25.11.2020 se budou vzdělávat prezenční formou:
a) žáci závěrečných ročníků vzdělávání,
b) ostatní žáci školy pouze v praktickém vyučování v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání.
INF 02: Ostatní žáci školy budou nadále vzděláváni distančně v souladu s rozvrhem hodin, který platí pro prezenční formu vzdělávání. Obdobně budou vzděláváni v teoretických předmětech i žáci, kteří se v souladu s INF 01 zúčastní prezenční výuky v praktickém vyučování.
INF 03: Školní stravování bude v provozu od středy 25.11.2020.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Třídní schůzky - informace pro zákonné zástupce

S ohledem na aktuální situaci v ČR (a tedy ve vzdělávání žáků) se TŘÍDNÍ SCHŮZKY uskuteční prostřednictvím informačního systému BAKALÁŘI. Dne 19.11.2020 zveřejní třídní učitelé podrobnější informace pro své třídy.

Zobrazit více

Informace pro maturanty

V sekci MATURITNÍ ZKOUŠKY byly zveřejněny aktuální informace, které se týkají způsobu přihlašování maturantů k jarnímu termínu konání MZ 2021.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

Den otevřených dveří naší školy se uskuteční online formou ve čtvrtek dne 05.11.2020. Podrobnější informace budou zveřejněny následně.

Zobrazit více

Upřesňující informace - distanční vzdělávání

INF 01 ze dne 13.10.2020 je doplněna o skutečnost, že se nekonají ani plánované PRAXE v externích organizacích a firmách.

Zobrazit více

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Plné znění dokumentu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.09.2020.

Zobrazit více
Příloha

Informace - provoz školy

 • INF 01: Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12.10.2020 je s účinností od 14.10.2020 zakázána osobní přítomnost žáků školy na vzdělávání ve škole.
 • INF 02: Domov mládeže bude uzavřen rovněž dnem 14.10.2020.
 • INF 03: Uvedená opatření jsou účinná do 01.11.2020 do 23:59 h.
Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Dne 02.10.2020 avizovaný termín distanční formy vzdělávání je aktuálně upraven na období od 12.10.2020 do 23.10.2020. Ostatní uvedené informace jsou nadále platné.

Zobrazit více

Opatření MŠMT

Dny 26.10. a 27.10.2020 jsou stanoveny pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako VOLNÉ DNY.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy - distanční forma vzdělávání

 1. Avizovaná distanční forma vzdělávání (DiFV) se v období od 05.10.2020 do 16.10.2020 uskuteční podle stabilního rozvrhu hodin, který platí pro prezenční formu vzdělávání (PrFV). Všichni učitelé budou své žáky distančně vzdělávat (Meet, zasílání studijních materiálů či úkolů, zkoušení) ve svém předmětu právě v době, kdy by měli tyto žáky vzdělávat prezenčně.
 2. Všichni učitelé budou při DiFV s žáky komunikovat výhradně prostřednictvím stanovené platformy - GOOGLE CLASSROOM a BAKALÁŘI. Je doporučeno aspoň jednou týdně kontaktovat žáky v každém předmětu formou Meet (= "videovýuka"), pokud k tomu mají strany technické podmínky.
 3. Praktické vyučování a odborný výcvik budou probíhat nadále prezenční formou následovně:
  1. Odborná praxe žáků 2.B se uskuteční dne 05.10.2020.
  2. Odborná praxe žáků 4.A se uskuteční od 12.10.2020.
  3. Odborná praxe žáků 2.A (07.10.-09.10.2020) je zrušena.
  4. Praktická cvičení žáků tříd 3.B a 4.B v dílnách školy je zrušena; bude stanoven náhradní výukový program.
  5. Praktická výuka RMV (= jízdy) bude realizována dle plánu.
  6. Výuka ODV bude probíhat v souladu s rozvrhem hodin PrFV a bude zahajována v 08:00 h.
  7. Výuka ODV u třídy 1.F se uskuteční v úplném týdnu rozvrhové verze "S"; v týdnu "L" budou žáci vzděláváni distančně.
Zobrazit více

Obecná informace

V souladu s opatřením MZ ČR bude vzdělávání (výuka) žáků naší školy probíhat v období od 05.10.2020 do 16.10.2020 distanční formou s výjimkou odborného výcviku a praktického vyučování, které budou probíhat standardní prezenční formou. Další informace zveřejníme následně.

Zobrazit více

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete