Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se uskuteční první ze Dnů otevřených dveří naší školy. Těšíme se na Vás! :-)

Škola - banner

Aktuality

Akce "Čistá řeka Jizera"

Vedení školy děkuje i touto cestou 25 žákům tříd 2.A a 2.L za aktivní účast na projektu "Čistá řeka Jizera". Akce se konala dne 01.10.2021 pod pedagogickým dohledem kolegyň Mgr. R. Herrmannové a Mgr. K. Sukové, kterým patří rovněž velké poděkování.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace MŠMT

V příloze je aktuální informace MŠMT pro školy a školská zařízení s účinností od 30. září 2021.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Charitativní akce v Luštěnicích

Ve středu dne 22.09.2021 se žáci třídy 1.NA zúčastnili společně s Bc. Marcelou Pantlíkovou, třídní učitelkou,  brigádnické charitativní akce v Domově důchodců "U Anežky" v Luštěnicích. Vedení školy touto cestou děkuje všem zúčastněným za pomoc jmenovanému ústavu. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Konzultační hodiny učitelů - 1. pololetí 2021-2022

V příloze (a v sektoru PRO ŽÁKY) je zveřejněn přehled konzultačních hodin učitelů v 1. pololetí aktuálního školního roku. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V pondělí dne 27.09.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni distanční formou. Důvodem jsou provozní skutečnosti.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Ohlédnutí za adaptačním kurzem

V příloze je umístěna informace o adaptačním kurzu žáků 1. ročníku.  Mgr. M. Zemanová, výchovná poradkyně 

Zobrazit více
Příloha

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

U příležitosti právě zahájeného nového školního roku 2021-2022 vyslovuji snad nikoli nereálná následující přání:

Vítám všechny žáky po právě  skončených prázdninách "na půdě" naší školy. A všem přeji, aby se v naší škole cítili hezky, bezpečně a aby se do ní často i těšili.

Všem zaměstnancům školy děkuji za zvládnutí "prázdninových" úkolů, jejichž cílem byla příprava školy na právě začínající školní rok. Pedagogům přeji radost z učitelské profese, vychovatelům radost ze soužití s ubytovanými žáky na DM a ostatním zaměstnancům co nejvíce pozitivních pocitů z výsledků vlastní práce.

Rodičovské veřejnosti přeji, aby byla s činností naší školy spokojena.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví. A dostatek pokory, nadhledu a "sluníčka v mysli"!

 

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete