Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E

AKTUÁLNÍ INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY
____________________________________________________
27.03.2020: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2020 pro uchazeče o přijetí do učebních oborů probíhá v původních legislativou určených termínech. Sledujte informace na našem webu!
____________________________________________________

27.03.2020: Osmidenní zájezd do Skotska, plánovaný na dny 17.06. - 24.06.2020, byl přeložen na rok 2021.
____________________________________________________

20.03.2020: Vedení školy upozorňuje všechny letošní maturanty na platnost Směrnice ředitele školy - MATURITNÍ PROJEKT (PRÁCE), která je umístěna na školním webu. Upozorňujeme na povinnost nahrát tuto práci do on line aplikace školy v termínu do 31.03.2020.

PÍSEMNOU  (TIŠTĚNOU) VERZI NEBUDE MATURANT AKTUÁLNĚ ODEVZDÁVAT!!
____________________________________________________

17.03.2020: Upozorňuji všechny na DM ubytované žáky, že s účinností od 16.03.2020 pro ně platí zákaz vstupu do budovy DM z důvodu mimořádných opatření v ČR.
____________________________________________________

17.03.2020:
S účinností od 17.03.2020 je provoz sekretariátu školy a správního úseku školy omezen na dobu od 07:30 h do 12:30 h. Preferujeme elektronickou nebo telefonickou formu komunikace před osobní návštěvou školy.

13.03.2020: Aktuální informace k situaci v oblasti infekce koronaviru ve Středočeském kraji naleznete na
www.kr-stredocesky.cz - portál krizového řízení.
_____________________________________________________

12.03.2020: Sportovně-turistický kurz (žáci 2. ročníku) se v plánovaném termínu (31.05. - 05.06.2020) neuskuteční. Nový termín (pravděpodobně září 2020) bude oznámen včas a podle okolností.
_____________________________________________________

12.03.2020: Žáci maturitních tříd mohou po předchozí dohodě s M. Horníčkovou (ic@odbskmb.cz) požádat o svázání maturitního projektu v termínu do 27.03.2020! Doporučujeme "neponechat práci na poslední chvíli"!!
_____________________________________________________

12.03.2020: Ředitel školy stanovil den 24.04.2020 jako nový aktuální  termín pro uzavření klasifikace za první pololetí školního roku 2019 - 2020 pro žáky závěrečného ročníku maturitního studia. V ostatních případech je stanoven termín na den 05.06.2020. Termín a formu zkoušení si vždy domluví žák s příslušným vyučujícím!
____________________________________________________

S ÚČINNOSTÍ OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ A STUDENTŮ NA ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH. Totéž platí pro vysoké školy.

Další aktuální informace naleznete na webových stránkách naší školy a MZCR.

Žákům naší školy budou jednotliví vyučující poskytovat studijní materiály elektronickou formou. Výše uvedené opatření MZCR totiž neznamená pro žáky další prázdniny, jedná se výlučně o preventivní zdravotnické opatření. Všichni žáci školy mají za povinnost sledovat školní webové stránky a respektovat veškeré zde zveřejněné pokyny.

RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Důležité informace

Návod pro ŽÁKY pro použití CLASSROOM

HARMONOGRAM - Maturitní zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - kritéria pro 1.kolo

Kompletní informace k přijímacímu řízení

UČEBNÍ OBORY


MATURITNÍ OBORY


NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (denní)


Vstup do
CLASSROOM


!!! APLIKACE BAKALÁŘI
UPOZORŇUJEME !!!

pokud nemáte v mobilu poslední verzi aplikace, nemusí se vám zprávy od vyučujících zobrazovat korektně, například mohou chybět přílohy!!!

STÁHNĚTE SI VŠICHNI AKTUÁLNÍ VERZI, AKTUALIZACE NEMUSÍ PROBĚHNOUT AUTOMATICKY

více informací

D N Y
O T E V Ř E N Ý CH
D V E Ř Í

Individuální
po předchozí dohodě na 326 330 491.

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

V aktuální mimořádné situaci vám všem přeji především pevné zdraví a "sluníčko v mysli"!

Kolegyně učitelky a kolegové učitelé vzdělávají žáky školy "na dálku", tedy netradičním (zatím? :-)) způsobem. Dovolte mi tedy malé povzdechnutí nad reakcí žáků jedné maturitní třídy, kteří napsali svojí učitelce angličtiny: "Nemáme čas se učit, chodíme na brigády a kvůli angličtině nebudeme přeci vstávat ráno v sedm hodin...." . Dotyčnému pisateli vzkazuji jediné: Toto může napsat skutečně jen duševní chudák.

AŤ JSME VŠICHNI ZDRAVÍ!!

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Virtuální prohlídka školyVirtuální prohlídka
Domova mládežeOdkaz na minulé stránky školy


Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR