Všem žákům a přátelům naší školy přejeme klidné a pohodové prázdninové dny. 

Škola - banner

Aktuality

Informace MŠMT

V příloze je umístěn dokument MŠMT "INFORMACE K PROVOZU ŠKOL S ÚČINNOSTÍ OD 1. SRPNA 2021 A DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE".  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro maturanty

Připomínáme dotyčným maturantům, že přihlášky k podzimnímu termínu MZ je nutné podat v termínu do 23.07.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Důležitá informace MŠMT nejen pro žáky školy

V příloze je umístěna informace MŠMT, jejímž obsahem je REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V příloze je umístěn dokument MŠMT "INFORMACE PRO ŠKOLY - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ A REŽIM ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022". Jiří Šlégl, ředitel

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V příloze je umístěn rámcový harmonogram opravných zkoušek a zkoušek v náhradním termínu, které se uskuteční ve dnech 26.08. a 27.08. 2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu a jejich zákonné zástupce

Informujeme tímto případné další uchazeče o přijetí ke vzdělávání o nenaplněných kapacitách v oborech Technické lyceum, Mechanizace a služby a Podnikání. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům naší školy za zvládnutí vzdělávacích i výchovných činností ve školním roce 2020-2021, vychovatelům za zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Většině (snad ano...) žáků pak děkuji za korektní a zodpovědný přístup ke vzdělávání v rámci neobvyklých podmínek. A zákonným zástupcům žáků patří poděkování za podporu vzdělávacích činností jejich dětí.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví a hezké léto.


Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete