Všem žákům 9. tříd vzkazujeme: Neváhejte s podáním přihlášky na naši školu! Těšíme se va vás!! 

Škola - banner

Aktuality

Pololetní klasifikace

Vážení rodiče a žáci,
dnes končí první pololetí. Přehled pololetní klasifikace žáka je dostupný online přes systém Bakaláři. Pokud by se Vám nedařilo přehled najít, nahlédněte do připojeného návodu, který připravili tvůrci systému. Výpis klasifikace v listinné podobě bude žákům předán po jejich návratu do školy. Josef Lhoťan, Správa IT

Zobrazit více
Návod na přístup k pololetní klasifikaci

Informace pro veřejnost

Na základě platné aktuální legislativy zveřejňujeme kompletní základní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také ve dnech 25.01. -  28.01.2021 budou žáci školy vzdělávání distanční formou podle rozvrhu hodin "varianta S". Pátek 29.01.2021 je dnem pololetních prázdnin. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Dotazník pro žáky školy

Žádám laskavě všechny žáky naší školy o vyplnění anonymního  dotazníku, který je umístěn ZDE. Výsledky tohoto dotazníkové šetření mohou pomoci jako podklad pro zlepšení podmínek žáků regionu MB při jejich vzdělávání (studiu) na střední škole. Předem děkuji jménem zadavatele za pochopení a vstřícnost. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

Stávající distanční forma vzdělávání žáků školy bude nadále pokračovat také v týdnu od 18.01.2021. Žáci budou vzděláváni podle rozvrhu hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V týdnu od 11.01. do 15.01.2021 bude vzdělávání žáků školy probíhat nadále distanční formou ve variantě rozvrhu hodin pro týden S u prezenční formy vzdělávání. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

I letošní školní rok probíhá nestandardně a nikdo z nás neví, jaké bude jeho pokračování. Určitě však bude i po Novém roce zvláštní, v mnohém nepředvítatelné, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.


Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům školy za zvládnutí "kombinované" výuky našich žáků, vychovatelům za průběžné zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Všem lidem dobré vůle v novém roce 2021 především pevné zdraví.

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete