Všem zodpovědným žákům školy přejeme úspěšnou cestu k ukončení školního roku. 

Škola - banner

Aktuality

Zadání pro žáky závěrečných ročníků

Žádám tímto zdvořile žáky závěrečných ročníků maturitního i učňovského studia, aby v termínu do 12.05.2021 vyplnili přiložený anonymní elektronický dotazník - viz DOTAZNÍK. Předem děkuji za pochopení a vstřícnost. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečného ročníku učňovských oborů

Teoretická výuka žáků 3. ročníku učebních oborů bude ukončena dnem 28.05.2021. V období od 31.05. do 17.06.2021 bude probíhat již pouze praktická výuka formou ODV. Klasifikace žáků bude uzavřena ke dni 14.06.2021. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Výběrové řízení na pracovní pozici učitel(ka)

V příloze je umístěn dokument, kterým ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici UČITEL(KA). RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace MŠMT

V příloze je umístěna informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.05.2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

V příloze je zveřejněn MATURITNÍ ZPRAVODAJ, ve kterém jsou shrnuty informace k maturitní zkoušce z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro letošní maturanty

V přiloženém dokumentu je formou dodatku k Opatření obecné povahy ze dne 15.03.2021 poskytnuta informace MŠMT pro maturitní zkoušky 2021 - konkrétně pak o navýšení počtu opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek. Vedení školy tímto zveřejněním plní oznamovací povinnost a doporučuje letošním maturantům věnovat textu sdělení pozornost. RNDr, Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

I letošní školní rok probíhá nadále "distančně" a nikdo z nás neví, jaké bude jeho další směřování až do jeho samotného  závěru. Určitě však bude zvláštní, nestandardní, v mnohém nepředvítatelné, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.


Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům naší školy za zvládnutí výuky našich žáků, vychovatelům za průběžné zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví.

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete