Všem poctivým a zodpovědným žákům závěrečných ročníků přejeme "úspěšnou cestu" k blížícímu se ukončení studia. 

Škola - banner

Aktuality

Informace MŠMT

V příloze je umístěn dokument "Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání". Informace obsahuje také odkazy na problematiku testování ve školách. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 12.04. do 16.04.2021 bude výuka (mimo RMV) žáků probíhat nadále distanční formou dle rozvrhu hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Organizace výuky od 19.04.2021 bude obsahem následujících dalších sdělení a pokynů (v týdnu od 12.04.2021). Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro uchazeče o přijetí ke studiu

V sekci PRO UCHAZEČE -  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ a také v příloze tohoto sdělení jsou zveřejněny seznamy uchazečů o přijetí do učebních oborů podle získaných bodů dle kritérií přijímacího řízení. RNDr. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Radostná informace

Blahopřeji tímto Janu Davidu Sládkovi (2.A) k úžasnému druhému místu v celostátním finále "Mistrovství ČR ve zpracování textů 2021 online"  v kategorii "Pětiminutový anglický opis s penalizací 25 - střední školy" a tímto mu současně děkuji za vzornou propagaci naší školy. Rovněž děkuji kolegyním Evě Gapkové a Martě Králové za přípravu všech žáků na krajské i celostátní kolo uvedené soutěže. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V následujících dnech budou postupně zveřejňovány informace, které budou konkretizovat podmínky vzdělávání v následujícím období. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy

V období od 06.04. do 09.04.2021 budou žáci školy vzděláváni nadále distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

I letošní školní rok probíhá nadále nestandardně a nikdo z nás neví, jaké bude jeho další pokračování. Určitě však bude zvláštní, nestandadrní, v mnohém nepředvítatelné, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.


Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům naší školy za zvládnutí výuky našich žáků, vychovatelům za průběžné zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví.

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete