Na sobotu 04.12.2021 plánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se prezenční formou neuskuteční. Náhradní forma bude včas avizována.  :-) 

Škola - banner

Aktuality

Závěrečné zkoušky 2021 - 3. (zimní) termín

V příloze a v sekci "PRO ŽÁKY --> Závěrečné zkoušky" je umístěn HARMONOGRAM ZZ 2021 - 3. termín pro žáky tříd 3.CA a 3.F ve školním roce 2020-2021. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Aktuální informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V příloze zveřejňuje ředitelství školy aktuální informaci nejen k provozu škol a školských zařízení s účinností od 22.11.2021. Jiří Šlégl, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro maturanty 2022

Připomínáme všem žákům, kteří mají zájem konat maturitní zkoušku v jarním termínu 2022, povinnost podat přihlášku k této zkoušce nejpozději do 01.12.2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

V pondělí 22.11.2021 se uskuteční v průběhu první vyučovací hodiny plošné testování žáků na přítomnost onemocnění Covid-19. Testování se nezúčastní očkovaní žáci a také žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a tuto skutečnost doloží oficiálním potvrzením. Pokud žák uvedené  testování odmítne absolvovat, bude jeho povinností absolvovat také veškerou výuku s nasazeným respirátorem.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r. 

Zobrazit více

Informace pro žáky školy a jejich zákonné zástupce

Dny 18.11.2021 a 19.11.2021 jsou ředitelstvím školy vyhlášeny za volné dny pro žáky školy.  Důvodem přijetí tohoto opatření je aktuální epidemiologická situace mezi žáky a zaměstnanci naší školy. 
Ing. V. Kozák, statutární zástupce ředitele, v.r..

Zobrazit více

Maturitní zpravodaj č. 57

V příloze tohoto sdělení (a v sekci PRO ŽÁKY --> Maturitní zkoušky) je zveřejněn MATURITNÍ ZPRAVODAJ 57, který poskytuje souhn základních informací o MZ 2022. Jiří Šlégl

Zobrazit více
Příloha

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Vstupujeme do druhého čtvrtletí školního roku 2021-2022 a není to vstup zrovna radostný. Ano, školní rok jsme zahájili standardně, naplněni radostí z prezenční formy vzdělávání a tedy potěšením z každodenního kontaktu s žáky naší školy. Plánovali jsme sportovní kurzy či maturitní ples, ale i spoustu dalších akcí, které mají v průběhu běžného školního roku svoje pevné místo.

V průběhu druhé poloviny října se však začaly ve společnosti objevovat varovné signály opětovného návratu onemocnění Covid-19.

Nejsem lékař ani odborník na řešení epidemiologických situací. Rozhodně jsem však racionálně a zodpovědně uvažující člověk, což není dáno pouze mojí profesí. Současně jsem člověk, který plně uznává svobodu a práva (nejen ústavní či jinak zákonná) každého občana naší země.

Na základě výše uvedených skutečností se zcela jednoznačně přikláním k názoru odborníků (nikoli politiků), že aktuálně jedinou možností, kterak omezit šíření Covid-19, je vakcinace. Proto touto cestou vyzývám dosud neočkované zaměstnance školy k následujícímu: PŘEHODNOŤTE PROSÍM SVŮJ NEGATIVNÍ POSTOJ K VAKCINACI!

Stejná slova adresuji všem neočkovaným žákům školy, stejně jako všem čtenářům těchto řádek.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví. A dostatek pokory, nadhledu, rozumu a "sluníčka v mysli"!

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete