Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E

AKTUÁLNÍ INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY
____________________________________________________________

18.09.2020: OBECNÁ INFORMACE
ZDE je umístěno MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 17.09.2020.
_________________________________________________________

09.09.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY 

S ohledem na epidemiologickou situaci v ČR vydává ředitel školy následující pokyn:
S účinností od 10.09.2020 se budou všichni zaměstnanci a všichni žáci školy pohybovat ve společných prostorech (chodby, šatny, školní jídelna) školních objektů pohybovat s nasazenými ochrannými "ústními" prostředky (rouška, respirátor, ...).
Používání ochranných prostředků v rámci vyučovacího procesu (v učebnách) není povinné; zde zatím vždy záleží na dohodě vyučujícího s žáky.
Tento pokyn platí rovněž pro všechny žáky, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže.
RNDr. Jiří Šlégl, ředitel
_____________________________________________________________

31.08.2020: INFORMACE PRO VEŘEJNOST
 
Cizí osoba, která chce vstoupit do kterékoli budovy školy, se ohlásí u vchodu (asistentce, vedoucí učitelce dílen, vedoucí učitelce DM či vychovatelům ve službě) a počká, než si pro ni žádaná osoba přijde. Sama do školních objektů zásadně nevstupuje!!  V doprovodu osloveného zaměstnace školy pak vstoupí do školního objektu a bude mít nasazenou ochrannou roušku!! Jednání učitelů s rodiči (zákonnými zástupci) se uskuteční ve studovně.
__________________________________________________________

31.08.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY
Školní rok 2020-2021 bude zahájen dne 1. září 2020, kdy se žáci školy dostaví do naší školy nejpozději v 08:00 hodin za současného respektování provozně-hygienických pravidel. Roušku žáci mít nemusí, přesto doporučujeme mít ji s sebou. Žáci nemusí mít ani žádná potvrzení či prohlášení o bezinfekčnosti.
Další informace k provozně-hygienickým zásadám ve škole budou zveřejňovány následně.
Podrobné informace pak naleznete na webu MŠMT - zde.

ZDE je umístěno "DESATERO" provozně-epidemiologických opatření pro žáky naší školy.

>> Více informací - archiv

D N Y
O T E V Ř E N Ý CH
D V E Ř Í

Individuální
po předchozí dohodě na 326 330 491.

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Hlavní prázdniny skončily a začal nový školní rok. Nikdo z nás neví, jaký bude. Určitě však bude zvláštní, v mnohém nepředvítatelný, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.

Školní rok se rozběhne a na jeho zdárný průběh bude mít nesporně vliv zvýšená osobní zodpovědnost každého z nás. Nejen zodpovědnost vůči svému okolí, ale i zodpovědnost vůči sobě samotnému. Apeluji proto na každého z nás, abychom tuto skutečnost "vzali opravdu vážně". Nenechme se stresovat některými politiky občas šířeným chaosem a buďme zodpovědní i tím, že budeme respektovat určitě smysluplná provozně-hygienická opatření ve škole, ale i v rámci celospolečenského dění.

Všem žákům školy i všem jejím přátelům přeji úspěšný "rozjezd" nového školního roku! TĚŠÍME SE NA VÁS!!

V aktuální situaci přeji všem lidem dobré vůle "sluníčko v mysli"!

AŤ JSME VŠICHNI ZDRAVÍ!!!!!!!

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Virtuální prohlídka školyVirtuální prohlídka
Domova mládežeOdkaz na minulé stránky školy


Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR