Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E

Důležité informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - kritéria pro 1.kolo

Kompletní informace k přijímacímu řízení

UČEBNÍ OBORY


MATURITNÍ OBORY


NÁSTAVBOVÉ STUDIUM (denní)

D N Y
O T E V Ř E N Ý CH
D V E Ř Í

Čtvrtek 13. 2. 2020
09:00 – 17:00 hod

Individuální
po předchozí dohodě na 326 330 491.

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Přeji vám osobně dobrý nový rok 2020. V něm pak především pevné zdraví, osobní pohodu a "sluníčko v mysli".

A všem žákům školy přeji úspěšný finiš v závěru 1. pololetí!

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Virtuální prohlídka školyVirtuální prohlídka
Domova mládežeOdkaz na minulé stránky školy


Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR