Všem zodpovědným žákům školy přejeme úspěšnou cestu k ukončení školního roku. 

Škola - banner

Aktuality

Informace k přijímacímu řízení

V sekci "PRO UCHAZEČE - Přijímací řízení" byly zveřejněny celkové výsledné seznamy uchazečů o přijetí do maturitních oborů po vykonání přijímacích zkoušek v náhradním termínu. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Skvělý úspěch žákyně naší školy

Žákyně Kája Bodzková (3.L) se aktivně zapojila do výtvarné soutěže "Čimčarára" na téma BLUDIŠTĚ. A ptáte se, jak se v kategorii středních škol bez uměleckého zaměření mezi 150 soutěžními pracemi umístila? NA PRVNÍM MÍSTĚ! Přidáváme tedy velkou gratulaci k osobnímu úspěchu a samozřejmě velké poděkování za reprezentaci naší školy. Mgr. Marcela Ernestová

Zobrazit více

Výběrové řízení na pracovní pozici učitel(ka)

V příloze je umístěn dokument, kterým ředitel školy vyhlašuje aktualizované výběrové řízení na pracovní pozici UČITEL(KA). RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky závěrečného ročníku učebních oborů

Ve webové sekci "PRO ŽÁKY - Závěrečné zkoušky" byly aktuálně umístěny informace k ORGANIZACI ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2021 na naší škole.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro letošní maturanty

Připomínáme touto cestou opakovaně  následující informaci: Žáci, kteří neuspěli u praktické části MZ 2021, mohou požádat písemně ředitele školy o mimořádný termín opravné zkoušky, a to nejpozději do třech pracovních dnů ode dne, kdy se o výsledku zkoušky dozvěděli.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace k přijímacímu řízení

Ředitelství školy zveřejňuje následující informaci: V rámci 1. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2021 jsou všechny kapacity učebních oborů zcela naplněny, tedy 2. kolo PŘ nebude vyhlášeno.  RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

I letošní školní rok probíhá nadále "distančně" a nikdo z nás neví, jaké bude jeho další směřování až do jeho samotného  závěru. Určitě však bude zvláštní, nestandardní, v mnohém nepředvítatelné, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.


Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům naší školy za zvládnutí výuky našich žáků, vychovatelům za průběžné zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví.

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete