Všem příslušným žákům 9. tříd vzkazujeme: Děkujeme za přihlášky na naši školu! Těšíme se na vás!! 

Škola - banner

Aktuality

Informace pro letošní maturanty

Od středy 03.03.2021 bude zpřístupněna databáze pro vkládání maturitních projektů. Přístupové údaje zůstávají stejné jako při přihlašování projektů.  Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro veřejnost

V příloze je zveřejněna informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27.02.2021 do 21.03.2021. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

V období od 01.03. do 05.03.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni nadále distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta L. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky závěrečných ročníků

V příloze je umístěn HARMONOGRAM KOMISIONÁLNÍCH ZKOUŠEK ŽÁKŮ ZÁVĚREČNÝCH ROČNÍKŮ. Jedná se o zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné; oba druhy zkoušek se uskuteční komisionální formou. Uvedený harmonogram byl zpracován na základě žádostí žáků a je závazný pro všechny žáky. S ohledem na GDPR nejsou uvedena příjmení žáků, ale pouze studijní třídy. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více
Příloha

Informace pro žáky školy

Také v období od 22.02. do 26.02.2021 budou všichni žáci školy vzděláváni distančně v souladu s rozvrhem hodin prezenční formy vzdělávání - varianta S. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Informace pro žáky ubytované na DM

S ohledem na avizovaný (byť s otazníkem...) návrat žáků závěrečných ročníků do prezenční formy vzdělávání byly všem žákům, kteří jsou ubytováni na Domově mládeže naší školy, zálohově účtovány platby za měsíc březen. Podle skutečného stavu pak bude následně provedeno vyúčtování. RNDr. Jiří Šlégl, ředitel, v.r.

Zobrazit více

Fotogalerie

Přehled studijních oborů

Technické lyceum
(78.42-M/01)
Technické lyceum
Mechanizace a služby
(41-45-M/01)
Mechanizace a služby
Elektrikář
(26-51-H/01)
Elektrikář
Truhlář
(33-56-H/01)
Truhlář

další obory

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

I letošní školní rok probíhá nadále nestandardně a nikdo z nás neví, jaké bude jeho další pokračování. Určitě však bude zvláštní, nestandadrní, v mnohém nepředvítatelné, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.


Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům naší školy za zvládnutí výuky našich žáků, vychovatelům za průběžné zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví.

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete