!!!!!!!       PŘIPOMÍNÁME       !!!!!!!

* SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ - úterý 25.06.2024 ve Sboru českých bratří MB - od 15:00 h absolventi maturitního studia, od 16:00 h absolventi učebních oborů

Na tomto místě můžete podat oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění, a upozornit tak na nezákonné jednání nás jakožto Vašeho zaměstnavatele. Oznámení mohou podat následující osoby,

Oznámení mohou podat

  • zaměstnanci SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762;
  • uchazeči o zaměstnání;
  • zaměstnanci pracující na dohody konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ);
  • stážisté a dobrovolníci;
  • členové školské rady;
  • osoby samostatně výdělečně činné;
  • další dodavatelé školy (dále jen „zaměstnanci“).

Zaměstnanci mohou učinit oznámení buď prostřednictvím interního oznamovacího systému, nebo externího oznamovacího systému. Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Oznámení doporučujeme učinit prostřednictvím interního oznamovacího systému, který SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762, za tímto účelem zřídila.

Přijetí / šetření oznámení

Oznámení učiněné prostřednictvím interního oznamovacího systému prošetří

  • příslušná osoba, kterou je Štěpán Holub
  • a zastupující příslušná osoba Alice Kubů Frýbová,
  • e-mail: oznamovatel@holubova.cz, tel.: +420 212 242 095.

Oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému zasílejte na oznamovatel@holubova.cz.

Dále je možné oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému učinit

Podání učiněné prostřednictvím externího oznamovacího systému prošetří pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti. Více informací zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Upozorňujeme, že ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů nenáleží osobám, které učinily vědomě nepravdivé oznámení.

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete