!!!!!!!       PŘIPOMÍNÁME       !!!!!!!

* SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ - úterý 25.06.2024 ve Sboru českých bratří MB - od 15:00 h absolventi maturitního studia, od 16:00 h absolventi učebních oborů

Výsledky přijímacího řízení - 1. kolo

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v aktuálním znění, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, v aktuálním znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v aktuálním znění.

Přijímací řízení

Učební obory bez přijímací zkoušky
Maturitní obory jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT

Přihlášky ke vzdělávání

  • podávejte v termínu od 01.02.2024 do 20.02.2024
  • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 3 přihlášky
  • IZO školy: 110 451 066

Ostatní

Technické lyceum

Kritéria přijímacího řízení 2024 - 1.kolo

Jednotná přijímací zkouška (pouze maturitní obory) Skládá se z testu z ČJL (60 minut) a testu z MAT (70 minut).
Termíny jednotné přijímací zkoušky 1. termín: 12. duben 2024
2. termín: 15. duben 2024

Podklady pro hodnocení přijímacího řízení

Učební obory hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Maturitní obory výsledky jednotné přijímací zkoušky 
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Přijímací řízení - kritéria pro 2. kolo

Kompletní informace k přijímacímu řízení

Rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách školy.

Zveřejnění výsledků

Učební obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů - termín bude upřesněn
Maturitní obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů - termín bude upřesněn  

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete