Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se uskuteční první ze Dnů otevřených dveří naší školy. Těšíme se na Vás! :-)

Výsledky přijímacího řízení - UČEBNÍ OBORY - 1.kolo

Výsledky přijímacího řízení - MATURITNÍ OBORY - 1. kolo

Přijímání uchazečů ke vzdělávání (studiu) na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímací řízení

Učební obory bez přijímací zkoušky
Maturitní obory jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT

Přihlášky ke vzdělávání

  • podávejte v termínu do 1. března 2021
  • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky
  • IZO školy: 110 451 066
Technické lyceum

Kritéria přijímacího řízení 2021 - 1.kolo

Jednotná přijímací zkouška (pouze maturitní obory) Skládá se z testu z ČJL (70 minut) a testu z MAT (85 minut).
Termíny jednotné přijímací zkoušky 1. termín: 03. května 2021
2. termín: 04. května 2021

Podklady pro hodnocení přijímacího řízení

Učební obory hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Maturitní obory výsledky jednotné přijímací zkoušky (bude konána)
hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
Přijímací řízení - kritéria pro 1.kolo

Rozhodnutí o přijetí

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním na webových stránkách školy.

Zveřejnění výsledků

Učební obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů v termínu od 19. května 2021
Maturitní obory zveřejněním seznamu přijatých uchazečů do 2 dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče  (od 21. května 2021)
 

Zápisový lístek

  • Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
  • Tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na úřední vývěsce a na školním webu.
Aktuální kompletní informace k přijímacímu řízení

Seznamy uchazečů o učební obory podle získaných bodů dle kritérií přijímacího řízení

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete