Všem příslušným žákům 9. tříd vzkazujeme: Děkujeme za přihlášky na naši školu! Těšíme se na vás!! 

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

I letošní školní rok probíhá nadále nestandardně a nikdo z nás neví, jaké bude jeho další pokračování. Určitě však bude zvláštní, nestandadrní, v mnohém nepředvítatelné, podobně jako "neviditelný pachatel" aktuální celosvětové epidemiologické situace.


Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval učitelům naší školy za zvládnutí výuky našich žáků, vychovatelům za průběžné zajišťování "chodu" DM a všem nepedagogům pak patří poděkování za zajištění provozu školních objektů.

Všem lidem dobré vůle přeji především pevné zdraví.

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete