Aktuální základní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2023 jsou k dispozici v sektoru PRO UCHAZEČE!

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Školní rok 2022-2023 se "rozjel na plné obrátky". Není to rok jednoduchý, politická a hospodářská situace v naší zemi (stejně jako v celém světě) není vůbec radostná.  Buďme proto všichni zodpovědní, pokorní a "soudní". A respektujme zásady svobody a demokracie.

Naše škola oslavila velmi důstojně 70 let její existence. Prioritou naší práce nadále zůstává samozřejmě kvalitní vzdělávací a výchovná činnost všech zaměstnanců školy a potvrzení solidních vzdělávacích výsledků absolventů školy a jejich následného uplatnění na trhu práce.

Všem lidem dobré vůle přeji především hodně štěstí a pevné zdraví. A skutečný dostatek pokory, nadhledu, rozumu a "sluníčka v mysli"!

Jiří Šlégl, ředitel :-)

Ředitel školy RNDr. Jiří Šlégl

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete