Všem žákům školy přejeme úspěšný školní rok 2023-2024.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
  • ukončení povinné školní docházky
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu
Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

  • při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech výroby nábytku a zařízení, dřevěných konstrukcí
  • ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků
  • v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit

Dovednosti absolventa

  • pracuje s návrhy a technickou dokumentací
  • zhotovuje základní výrobky truhlářské výroby
  • provádí opravy a renovace truhlářských výrobků
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 221
Cizí jazyk 222
Občanská nauka 10,51
Přírodní vědy 22X
Matematika 212
Tělesná výchova 111
Informační a komunikační technologie 21X
Ekonomika X11,5
Truhlářské konstrukce 1,532
Vybrané stati 2,5XX
Truhlářská výroba 155
Výrobní zařízení XX1
Odborný výcvik 151515
Celkem 32 33 31

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete