Základní povinné školní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024 jsou ZDE.

Aktuální informace naleznete ZDE.

Hlavní charakteristika

Zaměření
  • Informatika a internetový marketing
  • Informatika, multimédia a design
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
  • ukončení povinné školní docházky
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • absolvování testu z českého jazyka a matematiky
Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

  • je připraven k vysokoškolskému studiu technických oborů se zaměřením na informatiku
  • je připraven na přímý vstup na trh práce na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů

Dovednosti absolventa

  • zabývá se prostředky grafické komunikace v technických oborech, digitální fotografií a videem jako propagačním a dokumentačním nástrojem, průmyslovým designem a komplexním návrhem webových aplikací s využitím moderních programovacích jazyků a databází
  • zaměření informatika, multimédia a design mu navíc umožní zpracovávat dokumenty, video a grafiku, digitální fotografie
  • zaměření informatika a internetový marketing mu navíc umožní orientovat se ve využití internetu jako marketingového nástroje, pracuje v jednotlivých operačních systémech, spravuje počítačové sítě, tvoří webové stránky
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročník I II III IV
Český jazyk 2 1 1 2
Cizí jazyk 1 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 2 2 2 2
Základy společenských věd 3 2 X X
Zeměpis 1 X X X
Literatura a estetika 2 2 2 1
Fyzika 4 4 3 3
Chemie 2 2 2 1
Biologie 2 1 X X
Matematika 4 3 4 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 3 3 2 2
Operační systémy a počítačové sítě X 2 X X
Tvorba www stránek X 2 X X
Programování a SQL X X 2 2
Počítačová grafika X X 2 X
Ekonomika X X 1 2
Deskriptivní geometrie X X 2 2
Technické kreslení 2 2 X X
CAD systémy X X 2 X
Průmyslové výtvarnictví X X X 2
VOLITELNÝ BLOK X X 2 3
Celkem 32 31 33 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete