Den otevřených dveří
sobota 02.12.2023 08:00 – 13:00 h

Prezentace vzdělávacího programu školy

Informace k novému modelu přijímacího řízení

NOVÝ maturitní obor 23-45-M/01 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Informace pro uchazeče v učebně S007
v 08:30 h; v 09:30 h; v 10:30 h, ve 11:30 h a ve 12:30 h

Jednotná přijímací zkouška "NANEČISTO"
Český jazyk v 9:00 h, Matematika v 11:00 h

Další doprovodný program
ukázky řemesel, ukázková jízda v ŠKODA ENYAQ, posezení v malé čajovně,
prohlídka celého areálu školy včetně dílen a Domova mládeže

škola

Uchazeči o vzdělávání na naší škole - sledujte naše stránky!  Aktuálně probíhá novelizace příslušné legislativy.

Informace k jednotné přijímací zkoušce jsou k dispozici ZDE.

Hlavní charakteristika

Zaměření
 • Informatika a internetový marketing
 • Informatika, multimédia a design
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • absolvování testu z českého jazyka a matematiky
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu
Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • je připraven k vysokoškolskému studiu technických oborů se zaměřením na informatiku
 • je připraven na přímý vstup na trh práce na všech pracovištích, na kterých se vyžaduje připravenost k efektivní práci s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešení jednodušších programátorských úloh, tvorba a úprava webových stránek, využívání CAD systémů

Dovednosti absolventa

 • zabývá se prostředky grafické komunikace v technických oborech, digitální fotografií a videem jako propagačním a dokumentačním nástrojem, průmyslovým designem a komplexním návrhem webových aplikací s využitím moderních programovacích jazyků a databází
 • zaměření informatika, multimédia a design mu navíc umožní zpracovávat dokumenty, video a grafiku, digitální fotografie
 • zaměření informatika a internetový marketing mu navíc umožní orientovat se ve využití internetu jako marketingového nástroje, pracuje v jednotlivých operačních systémech, spravuje počítačové sítě, tvoří webové stránky
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročník I II III IV
Český jazyk 2 1 1 2
Cizí jazyk 1 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 2 2 2 2
Základy společenských věd 3 2 X X
Zeměpis 1 X X X
Literatura a estetika 2 2 2 1
Fyzika 4 4 3 3
Chemie 2 2 2 1
Biologie 2 1 X X
Matematika 4 3 4 4
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 3 3 2 2
Operační systémy a počítačové sítě X 2 X X
Tvorba www stránek X 2 X X
Programování a SQL X X 2 2
Počítačová grafika X X 2 X
Ekonomika X X 1 2
Deskriptivní geometrie X X 2 2
Technické kreslení 2 2 X X
CAD systémy X X 2 X
Průmyslové výtvarnictví X X X 2
VOLITELNÝ BLOK X X 2 3
Celkem 32 31 33 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete