Základní povinné školní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024 jsou ZDE.

Aktuální informace naleznete ZDE.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
  • ukončení povinné školní docházky
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu
Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

  • povolání elektrikář - na pozicích provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích
  • má kvalifi kaci pracovníků dle § 5 Pracovníci znalí, Vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP, o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Dovednosti absolventa

  • provádí montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních
  • provádí elektrotechnická měření a vyhodnocuje naměřené výsledky
  • instaluje, opravuje, udržuje a kontroluje elektrické rozvody a zařízení
  • měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii
  • používá technickou dokumentaci
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 221
Cizí jazyk 222
Občanská nauka 10,51
Přírodní vědy 22X
Matematika 311
Tělesná výchova 211
Informační a komunikační technologie 21X
Ekonomika X11,5
Technická dokumentace 2XX
Elektrotechnologie 21X
Základy elektrotechniky 2XX
Měření 1XX
Elektrické stroje a přístoje 211,5
Elektronika 2X1
Rozvodná zařízení 112
Automatizace X1,52
Odborný výcvik 617,517,5
Celkem 32 32 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete