ZDE jsou základní informace ke 3. kolu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • absolvování testu z českého jazyka a matematiky
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Žák získá během studia řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“ a průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku.

Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • je připraven k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
 • v pozicích samostatný technik osobní a nákladní dopravy, manažer provozu dopravy, logistik v dopravě a přepravě, logistik skladových operací
 • řidič užitkových a nákladních automobilů, případně jako profesionální řidič (po doplnění profesního osvědčení)
 • při zabezpečování provozní spolehlivosti a oprav dopravní techniky, v oblasti prodeje dopravní a manipulační techniky
 • v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb

Dovednosti absolventa

 • organizuje přepravu zboží
 • uplatňuje principy logistiky při řízení materiálového toku
 • vykonává, organizuje a řídí pracovní činnosti v provozu dopravních a mechanizačních parků
 • provádí servisní a opravárenskou činnost
 • vykonává ekonomické činnosti a podnikatelské aktivity
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročník I II III IV
Český jazyk 2 1 1 1
Cizí jazyk 1 3 3 4 4
Praktika v cizím jazyce X X X 1
Základy společenských věd 3 3 X X
Literatura a estetika 2 2 2 1
Fyzika 2 2 X X
Chemie 1 X X X
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologiie 2 2 2 0
Ekonomika X 1 2 3
Marketing a management X X X 2
Právo X X 2 2,5
Technologie a části strojů 2 2 X X
Technická dokumentace 2 X X X
Ekologie a agrobiologie 3 2 1 1
Servis a opravy strojů X X 2 2
Konstrukce vozidel X 3 2 1
Řízení motorových vozidel X X 1 1
Manipulační a skladová technika 1 2 2 1
Logistika 2 2 2 2
Doprava a přeprava X X 2 2,5
Praktická cvičení X X 2 2
Praxe 0 0 0 0
Volitelný předmět 2 2 X X
Celkem 32 32 32 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete