ZDE jsou aktuální (ze dne 14.05.2024) informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024.

Aktuální obecné informace pro nepřijaté žáky jsou ZDE.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Žák získá během studia řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“.


Obor je finančně podpořen z rozpočtu Středočeského kraje stipendiem pro žáky.

Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • povolání autoelektrikář
 • v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí
 • při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel
 • při obsluze diagnostických zařízení
 • řidič osobního a nákladního vozidla

Dovednosti absolventa

 • používá při kontrole činnosti jednotlivých částí silničních motorových vozidel různé druhy technické dokumentace
 • obsluhuje měřicí, diagnostická a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí
 • provádí opravy, demontáž a montáž, výměny, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 2 2 1
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 0,5 1
Přírodní vědy 2 2 X
Matematika 3 1 1
Tělesná výchova 2 1 1
Informační a komunikační technologie 2 1 X
Ekonomika - 1 0,5
Technické kreslení 2 X X
Strojnictví 3 X X
Elektrotechnika 3 X X
Měření 1 X X
Elektropříslušenství a diagnostika 2 2 2
Elektronika 1 1 1
Automobily 3 1 1
Řízení motorových vozidel X X 2
Elektromobily X X 1
Odborný výcvik 6 17,5 17,5
Celkem 32 32 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete