DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 3. prosince 2022 od 8.00 do 13.00 hod.

Pro veřejnost a zájemce o studium

Otevřená škola, dílny a domov mládeže
Prezentace vzdělávacího programu školy, informace k přijímacímu řízení
(učebna S110 v 9.00 hod., 11.30 hod.)
Přijímací zkoušky nanečisto (učebna S007)
MATEMATIKA 9.00-10.10 hod. - ČESKÝ JAZYK 11.00-12.00 hod.

logo školy 70 let

V sobotu dne 03.12.2022 se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -  pozvánka viz ZDE

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Žák získá během studia řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“.

Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • povolání autoelektrikář
 • v různých opravárenských provozech, autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí
 • při provádění montáží, demontáží, při opravách a údržbě elektrických a elektronických částí silničních motorových vozidel
 • při obsluze diagnostických zařízení
 • řidič osobního a nákladního vozidla

Dovednosti absolventa

 • používá při kontrole činnosti jednotlivých částí silničních motorových vozidel různé druhy technické dokumentace
 • obsluhuje měřicí, diagnostická a testovací zařízení pro kontrolu systémů silničních motorových vozidel a jejich částí
 • provádí opravy, demontáž a montáž, výměny, nastavení a seřízení elektrických a elektronických zařízení silničních motorových vozidel
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 2 2 1
Cizí jazyk 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Přírodní vědy 2 2 X
Matematika 3 1 1
Tělesná výchova 2 1 1
Informační a komunikační technologie 2 1 X
Ekonomika X X 2
Technické kreslení 2 X X
Strojnictví 3 X X
Elektrotechnika 3 X X
Měření 1 X X
Elektropříslušenství a diagnostika X 1 1
Elektronika X 1,5 1,5
Automobily 3 2 2
Řízení motorových vozidel X X 2
Odborný výcvik 6 17,5 17,5
Celkem 32 32 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete