ZDE jsou základní informace ke 3. kolu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
  • ukončení povinné školní docházky
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • absolvování testu z českého jazyka a matematiky
Dopravní prostředky
Dopravní prostředky

Uplatnění absolventa

  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
  • ve středních technicko-hospodářských funkcích v dopravních firmách, ve stanicích technické kontroly apod., např. na pracovních pozicích technik údržby, revizní technik, ekonom a plánovač údržby, diagnostik, mechanik úseku, zkušební technik, servisní technik, inspekční technik, technický kontrolor, přijímací technik, manažer provozu, a to především při pracovních činnostech souvisejících s provozem dopravních prostředků, s jejich údržbou a opravami
  • ve strojírenských firmách jako mistr, pracovník kontroly jakosti, při racionalizaci údržby a opravárenských činností, jako technolog výroby, při diagnostice poruch, v oblasti péče o provozuschopnost dopravních prostředků, při řízení a organizaci provozních činností, v oblasti obchodně technických služeb apod.
  • součástí vzdělávání je i odborná příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročník I II III IV
Český jazyk 1 1 1 2
Cizí jazyk 1 3 3 4 4
Praktika v cizím jazyce X X X 1
Základy společenských věd 3 3 X X
Literatura a estetika 2 2 2 1
Fyzika 2 2 X X
Chemie 1 X X X
Ekologie 1 X X X
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 X
Operační systémy a počítačové sítě X X 2,5 2
Marketing a management X X X 1
Technická dokumentace 2 2 X X
Části strojů 2 2 X X
Strojírenská technologie 2 2 X X
Mechanika X X 2 2
Dopravní prostředky X X 2 2,5
Servis a opravy vozidel X X 2 2
Konstrukce vozidel X 3 2 2
Elektronika a automatizace X X 1 1
Řízení motorových vozidel X X 1 1
Logistika 2 2 2 2
Manipulace s materiálem X X 1 1
Praxe učební 2 2 2 2
VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 2 X X
Celkem 32 33 31,5 31,5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete