ZDE jsou aktuální (ze dne 14.05.2024) informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024.

Aktuální obecné informace pro nepřijaté žáky jsou ZDE.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Žák získá během studia řidičské oprávnění skupiny „B“ a „C“.

Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel
 • ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME)
 • při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí
 • obsluha diagnostických zařízení při zjišťování závad a kontrole technického stavu vozidel
 • vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření
 • zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů
 • řidič osobního a nákladního vozidla

Dovednosti absolventa

 • provádí montáže, opravy a seřízení vozidel
 • identifikuje příčiny závad u vozidel, jejich jednotlivých agregátů a prvků s využitím běžných i speciálních měřidel, měřicích přístrojů, diagnostických prostředků a zařízení
 • provádí seřízení a nastavení předepsaných parametrů
 • stanovuje vhodný způsob údržby a ošetření
 • provádí předepsané záruční i pozáruční prohlídky
 • provádí jednodušší opravy elektrických rozvodů a elektrické výstroje vozidel
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 221
Cizí jazyk 222
Občanská nauka 10,51
Přírodní vědy 22X
Matematika 311
Tělesná výchova 211
Informační a komunikační technologie 21X
Ekonomika X11,5
Technická dokumentace 2XX
Části strojů 3XX
Technologie 3XX
Motorová vozidla 332
Automobilová elektrotechnika X22
Diagnostika a servis X11
Řízení motorových vozidel XX2
Odborný výcvik 61717
Celkem 31 33 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete