DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 3. prosince 2022 od 8.00 do 13.00 hod.

Pro veřejnost a zájemce o studium

Otevřená škola, dílny a domov mládeže
Prezentace vzdělávacího programu školy, informace k přijímacímu řízení
(učebna S110 v 9.00 hod., 11.30 hod.)
Přijímací zkoušky nanečisto (učebna S007)
MATEMATIKA 9.00-10.10 hod. - ČESKÝ JAZYK 11.00-12.00 hod.

logo školy 70 let

V sobotu dne 03.12.2022 se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -  pozvánka viz ZDE

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu
Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • při výkonu povolání operátor logistik v obchodě, ve výrobním podniku, v logistickém centru
 • řidič a obsluha vysokozdvižného vozíku a jeřábu

Dovednosti absolventa

 • obsluhuje manipulační techniku a technologická zařízení
 • přijímá, ukládá, skladuje, ošetřuje, kompletuje a vydává zboží a materiál
 • připravuje zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji
 • vystavuje příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem
 • vyřizuje reklamace, objednávky a poptávky
 • skladuje a ošetřuje svěřené zásoby
 • eviduje pohyb zásob zboží a materiálu
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 221
Cizí jazyk 222
Občanská nauka 111
Přírodní vědy 22X
Matematika 311
Tělesná výchova 211
Informační a komunikační technologie 21X
Ekonomika XX2
Mechanizační prostředky 1,522
Skladová technologie 21,52
Administrativa 222
Nauka o zboží 222
Odborný výcvik 91517
Celkem 30,5 32,5 33

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete