Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 se uskuteční první ze Dnů otevřených dveří naší školy. Těšíme se na Vás! :-)

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu
Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • při výkonu povolání operátor logistik v obchodě, ve výrobním podniku, v logistickém centru
 • řidič a obsluha vysokozdvižného vozíku a jeřábu

Dovednosti absolventa

 • obsluhuje manipulační techniku a technologická zařízení
 • přijímá, ukládá, skladuje, ošetřuje, kompletuje a vydává zboží a materiál
 • připravuje zboží a materiál různého sortimentu k expedici a k prodeji
 • vystavuje příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem
 • vyřizuje reklamace, objednávky a poptávky
 • skladuje a ošetřuje svěřené zásoby
 • eviduje pohyb zásob zboží a materiálu
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 221
Cizí jazyk 222
Občanská nauka 111
Přírodní vědy 22X
Matematika 311
Tělesná výchova 211
Informační a komunikační technologie 21X
Ekonomika XX2
Mechanizační prostředky 1,522
Skladová technologie 21,52
Administrativa 222
Nauka o zboží 222
Odborný výcvik 91517
Celkem 30,5 32,5 33

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Kde nás najdete

Mapa - kde nás najdete