Aktuální povinné školní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024 jsou ZDE.

Obecné informace MŠMT naleznete ZDE.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 2 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů SOU
Veřejná správa
Veřejná správa

Uplatnění absolventa

  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
  • výkon ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činností
  • při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru

Dovednosti absolventa

  • provádí administrativní činnosti
  • provádí základní podnikové činnosti, např. marketingový průzkum
  • orientuje se v problematice managementu
  • eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku
  • orientuje se v soustavě daní
  • orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
  • dovede pracovat v týmu, řídí menší kolektiv pracovníků, řeší problémové situace a koriguje své jednání se spolupracovníky a zákazníky
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIII
Český jazyk 2 2
Cizí jazyk 4 4
Literatura a estetika 2 2
Základy společenských věd 1 1
Matematika 3 3
Tělesná výchova 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2
Ekonomika podniku 3 3
Právo 2 3
Marketing a management 3 2
Chod podniku X 2
Účetnictví 4 4
Písemná a elektronická komunikace 2 2
Psychologie 2 X
Celkem 32 32

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete