DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 3. prosince 2022 od 8.00 do 13.00 hod.

Pro veřejnost a zájemce o studium

Otevřená škola, dílny a domov mládeže
Prezentace vzdělávacího programu školy, informace k přijímacímu řízení
(učebna S110 v 9.00 hod., 11.30 hod.)
Přijímací zkoušky nanečisto (učebna S007)
MATEMATIKA 9.00-10.10 hod. - ČESKÝ JAZYK 11.00-12.00 hod.

logo školy 70 let

V sobotu dne 03.12.2022 se uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -  pozvánka viz ZDE

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 3 roky v dálkové formě vzdělávání
Obor je určen Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů SOU
Veřejná správa
Veřejná správa

Uplatnění absolventa

  • je připraven k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách
  • výkon ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činností
  • při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru

Dovednosti absolventa

  • provádí administrativní činnosti
  • provádí základní podnikové činnosti, např. marketingový průzkum
  • orientuje se v problematice managementu
  • eviduje a účtuje hotovostní a bezhotovostní operace podniku
  • orientuje se v soustavě daní
  • orientuje se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích
  • dovede pracovat v týmu, řídí menší kolektiv pracovníků, řeší problémové situace a koriguje své jednání se spolupracovníky a zákazníky
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk151515
Cizí jazyk303030
Literatura a estetika151515
Základy společenských věd2020X
Matematika202020
Informační a komunikační technologie202020
Ekonomika podniku102020
Právo101020
Marketing a managementX2020
Chod podnikuXX20
Účetnictví302020
Písemná a elektronická komunikace2020X
Psychologie20XX
Celkem 210 210 200

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete