Aktuální povinné školní informace k PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 2024 jsou ZDE.

Obecné informace MŠMT naleznete ZDE.

Hlavní charakteristika

Zaměření
 • ekonomicko - právní
 • sociálně právní
Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 4 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro dívky i chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • absolvování testu z českého jazyka a matematiky
Veřejná správa
Veřejná správa

Uplatnění absolventa

 • je připraven studovat na vyšších odborných a vysokých školách
 • v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent
 • zajišťuje odborné činnosti např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků
 • ekonomicko - právní zaměření mu umožní uplatnit se v i podnikatelském a občanském sektoru
 • sociálně právní zaměření mu umožní uplatnit se v oblasti poskytování sociálních služeb

Dovednosti absolventa

 • vede správní agendy
 • orientuje se v právním systému a právním řádu
 • samostatně zpracovává, kontroluje nebo vystavuje správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty
 • komunikuje s veřejností
 • je schopen samostatně provádět analýzy sociálních problémů
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročník I II III IV
Předmět / ročníkIIIIIIIV
Český jazyk 2 1 1 1
Cizí jazyk 1 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 2 2 2 2
Praktika v cizím jazyce X X X 1
Základy společenských věd 3 3 X X
Literatura a estetika 2 2 2 1
Přírodní vědy 3 3 X X
Matematika 3 3 3 3
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologiie 2 2 2 0
Ekonomika 1 2 2 3
Veřejná správa 2 3 3 3
Příklady z právní praxe X X 1 1
Právo 2 2 3 4
Písemná komunikace a administrativa X X 3 2
Technika administrativy 2 2 X X
Společenská kultura 1 1 X X
Zeměpis 2 1 X X
Psychologie 1 1 2 X
Volitelný blok X X 0+2 0+3
Celkem 33 33 32 30

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete