ZDE jsou základní informace ke 3. kolu PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2024.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky v denní formě vzdělávání
Obor je určen pro chlapce
Podmínky přijetí
 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění kritérií přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Obor je finančně podpořen z rozpočtu Středočeského kraje stipendiem pro žáky.

Technické lyceum
Technické lyceum

Uplatnění absolventa

 • ve stavebních firmách v povolání zedník
 • v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele
 • provádění základních zednických prací na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazování výrobků přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov

Dovednosti absolventa

 • provádí zednické práce na pozemních stavbách
 • čte technickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovuje jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem
 • připravuje a organizuje pracoviště, stanovuje potřebu materiálu
 • volí správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů
 • provádí základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Předmět / ročníkIIIIII
Český jazyk a literatura 221
Cizí jazyk 222
Občanská nauka 10,51
Přírodní vědy 22X
Matematika 212
Tělesná výchova 111
Informační a komunikační technologie 21X
Ekonomika X11,5
Odborné kreslení 1,51,51
Materiály 111
Zednické práce 22,52
Vybrané stati X12
Odborný výcvik 151517,5
Renovace památek X1X
Celkem 31,5 32 32,5

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete