Všem žákům školy přejeme úspěšný školní rok 2023-2024.

Hlavní charakteristika

Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání 5 let, dálková forma vzdělávání
Studium oboru je určeno pro absolventy ZŠ a je pětileté.

Podmínky přijetí

 • Posluchači jsou ke studiu přijati na základě vykonání přijímací zkoušky (obecné studijní předpoklady) v rámci přijímacího řízení.
 • Na základě platnosti § 63 a § 70 školského zákona mohou být ke studiu tohoto oboru přijati rovněž uchazeči s ukončeným uceleným vzděláním (výuční list, maturitní vysvědčení) nebo uchazeči, kteří absolvovali úspěšně minimálně dva roky středoškolského studia maturitního oboru (gymnázium, odborná škola). V těchto případech mohou být uchazeči přijímáni do třetího ročníku studia.
Veřejná správa
Veřejná správa

Studium oboru

 • Připravuje studenty pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích veřejné správy. Charakter této skupiny pracovníků vyžaduje nejen odborné vědomosti, ale také široký všeobecný rozhled, vysokou kulturu chování a jednání s lidmi, adaptabilitu na nové situace a dovednost vyrovnávat se s pracovním zatížením.
 • Odborné vzdělání je těsně propojeno se vzděláním všeobecným. Výuku je možné rozšířit o druhý cizí jazyk a rozšířena je také výuka společenskovědních předmětů.
 • Studenti získávají potřebné vědomosti z oblasti ekonomie, účetnictví, práva a státní správy. Dále získávají vědomosti a dovednosti pro zvládnutí administrativních prací a naučí se využívat výpočetní techniku.

Dovednosti absolventa

 • zajištění ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a územních orgánů státní správy
 • veškeré úkoly spojené s registrací živností
 • určování správních poplatků a dávek
 • jednoduché právní poradenství
 • vedení specializovaných správních agend
 • vedení majetkoprávní agendy, evidence nemovitostí včetně vedení příslušné dokumentace
 • výkon kontrolní činnosti v konkrétních případech v rozsahu působnosti orgánů státní správy
 • dále studovat ve vyšších odborných školách nebo na vysoké škole
Technické lyceum

Učební plán - Denní studium

Způsob výuky

 • Konzultace jsou 1x týdně - 6 hodin (od 14:20 do 19:15 hod).
 • Na závěr každého pololetí se vykonávají zkoušky ústní a písemné z každého předmětu, který se vyučuje.
PŘEDMĚTY / ročníkIIIIII IVV
A. POVINNÉ PŘEDMĚTY      
Český jazyk a literatura3020203030
Cizí jazyk I.3020202030
Cizí jazyk II.  202020
Matematika2010202020
Občanská nauka2020   
Základy přírodních věd2020   
Dějepis2020   
Zeměpis 1020  
Aplikovaná psychologie 10 20 
Společenská kultura20    
Právo1010202030
Veřejná správa1010202020
Ekonomika a sociální politika   2020
Veřejné finance  20  
Výpočetní technika a administrativa   2020
Písemná a elektronická komunikace 203020 
Účetnictví 2020  
Praxe  dva týdnydva týdny 
Celkem povinné180190210210190
      
B. VÝBĚROVÉ PŘEDMĚTY     
Základy demografie 10   
Základy práva 10   
Praktická cvičení z veřejné správy    20
Jazykový kurz30    
Celkem výběrové30200020
      
Celkem 210 210 210 210 210

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka školy
Virtuální prohlídka domova mládeže
Prohlídka Domova mládeže

Sociální sítě

Kde nás najdete

Kde nás najdete