Rozvrh      Suplování      Bakaláři      Intranet


N E P Ř E H L É D N Ě T E

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Informace pro všechny žáky!
Vysvědčení si vyzvednete v pondělí 22.6.2020 dle stanoveného harmonogramu po jednotlivých třídách. Zároveň dojde k vyklizení šatních skříněk.
Harmonogram studijní třídy | Harmonogram učňovské třídy

AKTUÁLNÍ INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY
____________________________________________________

28.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Na základě POKYNU MŠMT, vzhledem k harmonogramu MZ, ZZ a JPZ 2020 a s ohledem na provozně-hygienická opatření vám sděluji, že vaše přítomnost ve školních objektech bude možná až v týdnu od 22.06.2020 - viz info UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020. V ostatních případech bude vždy záležet na dohodě příslušného učitele s žáky třídy a nezbytný bude souhlas vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ). Výuka nadále pokračuje v distanční formě.
____________________________________________________

21.05.2020: INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
a)
V sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ jsou k dispozici další informace k JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - obecné pokyny a organizační pokyny.
b) Proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se v letošním přijímacím řízení nelze odvolat. Podrobnější legislativní informace získáte na webu MŠMT nebo praktické informace na vedení školy, kde Vám rádi poradíme.
c) S ohledem na termín přijímací zkoušky do maturitních oborů připomínám všem uchazečům o vzdělávání (studium) v učebních oborech, že nejpozdějším termínem pro odevzdání zápisového lístku je úterý 23.06.2020!!
______________________________________________________

14.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY NEZÁVĚREČNÉHO ROČNÍKU
Nepozději do 22.06.2020 bude zveřejněn HARMONOGRAM PRO VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ ZE ŠATEN. Do té doby není těmto žákům povolen vstup do prostoru šaten.
____________________________________________________

14.05.2020: INFORMACE PRO MATURANTY
Všichni maturanti obdrželi z CERMATU elektronicky pozvánku k MZ. Pokud některý z maturantů požaduje tuto pozvánku v  písemné formě, může si ji vyzvednout u Ing. Věry Ondráčkové.

_______________________________________________


07.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY, KTEŘÍ PROJEVILI ZÁJEM O UBYTOVÁNÍ NA DM
V sekci DOMOV MLÁDEŽE jsou umístěny aktuální informace PROVOZ DOMOVA MLÁDEŽE V OBDOBÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE.
_______________________________________________

07.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne  29.04.2020 avizovaná PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ 2019 - 2020 budou k dispozici žákům a jejich zákonným zástupcům od 12.05.2020 na našem webu v sekci DOKUMENTY a v programu BAKALÁŘI.
____________________________________________________

05.05.2020: INFORMACE PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE
Všem žákům, kteří projevili zájem o ubytování na DM od 10.05.2020 (v souvislosti s možností prezenčního nepovinného vzdělávání od 11.05.2020), bude umožněn pobyt v objektu DM za přísných stanovených hygienických podmínek. Mezi ně patří také skutečnost, že každý ubytovaný žák předloží současně a bezodkladně při nástupu na opětovné ubytování ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (viz web MŠMT) a že každý žák bude mít k dispozici dostatečný počet ochranných roušek. Předem upozorňujeme, že DM nebude zajišťovat praní ani žehlení látkových roušek. Sledujte nadále průběžně další aktuální informace na našem webu - viz DOMOV MLÁDEŽE.
____________________________________________________


05.05.2020: INFORMACE PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Všichni žáci, kteří se zúčastní od 11.05.2020 nepovinného prezenčního vzdělávání ve školních budovách, budou povinně vybaveni osobními rouškami (2 ks denně) a současně odevzdají škole ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ, které je k dispozici na webu MŠMT a které bude také k dispozici na webu naší školy v AKTUALITÁCH. Bez splnění obou uvedených podmínek nebude žáku umožněn vstup do školních objektů. MŠMT - ochrana zdraví | Dopis ministra školství |
Čestné prohlášení COVID19

MZ 2019 - ústní zkoušky

2. L - přednáška odborníka z praxe na téma "SEO - optimalizace webových stránek"

>> Více informací - archiv

Vstup do
CLASSROOM


Návod pro ŽÁKY pro použití CLASSROOM


!!! APLIKACE BAKALÁŘI
UPOZORŇUJEME !!!

pokud nemáte v mobilu poslední verzi aplikace, nemusí se vám zprávy od vyučujících zobrazovat korektně, například mohou chybět přílohy!!!

STÁHNĚTE SI VŠICHNI AKTUÁLNÍ VERZI, AKTUALIZACE NEMUSÍ PROBĚHNOUT AUTOMATICKY

více informací

D N Y
O T E V Ř E N Ý CH
D V E Ř Í

Individuální
po předchozí dohodě na 326 330 491.

Slovo ředitele

Vážení a milí návštěvníci našich webových stránek!

Uchazečům o studium na naší škole (a také jejim rodičům) vzkazuji v tuto chvíli jediné a zásadní: BUĎTE KLIDNÍ, MYSLÍME NA VÁS, ČEKÁME NA VÁS, TĚŠÍME SE NA VÁS VŠECHNY. VĚŘTE, ŽE VŠECHNO DOBŘE DOPADNE!!  A sledujte stále náš web!

Žákům naší školy vzkazuji: Výuka v tomto období je především o osobní zodpovědnosti každého z vás. A také o vzdělávacích příležitostech pro budoucnost...  Někteří z vás by nad tím měli opravdu "zapřemýslet"...  

V aktuální mimořádné situaci přeji všem lidem dobré vůle "sluníčko v mysli"!

AŤ JSME VŠICHNI ZDRAVÍ!!!!!!!Jiří Šlégl, ředitel :-)

Virtuální prohlídka školyVirtuální prohlídka
Domova mládežeOdkaz na minulé stránky školy


Zřizovatel:


tel. 326 330 491, fax. 326 330 447
skola@odbskmb.cz

Kontaktní adresa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Mladá Boleslav, Jičínská 762
se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav

Informační povinnost GDPR